Coöperatie De Landgenoten koopt landbouwgronden met de inkomsten van de verkoop van aandelen. Maar ook schenkingen aan Stichting De Landgenoten worden ingezet voor grondaankopen. Een gift aan De Landgenoten vertaalt zich dus in meer ruimte voor lokale, biologische landbouw in Vlaanderen. En de overheid beloont giften aan erkende organisaties zoals de onze met een mooi belastingvoordeel. Zodra jouw gift 40 euro of meer bedraagt (gecumuleerd per kalenderjaar), geniet je een belastingvermindering van 45%. Stort je dit jaar nog, dan profiteer je volgend jaar meteen van dit voordeel!

 

Hoe kan je schenken aan De Landgenoten?

Giften aan Stichting de Landgenoten worden ingezameld door het Fonds Vrienden van De Landgenoten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Er zijn drie manier om een gift over te maken aan dit fonds:

1/ Via een overschrijving op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling 018/0300/00086.

2/ Via Payconiq. Onderstaande QR brengt je meteen op de juiste plaats.

3/ Via de online applicatie van de Koning Boudewijnstichting.

 

Welk bedrag van jouw gift recupereer je met een fiscaal attest?

Je recupereert 45% van het bedrag dat je in een kalenderjaar schenkt. Enkele voorbeelden:

Totaal van jouw gift Het bedrag dat je terugkrijgt Jouw reële kost
40 euro 18 euro 22 euro
75 euro 33,75 euro 41,25 euro
100 euro 45 euro 55 euro
250 euro 112,50 euro 137,50 euro

Je kan maximaal 10 procent van je netto-inkomen inbrengen als gift.

 

Wanneer ontvang je het fiscaal attest?

De fiscale attesten worden automatisch bezorgd door de Koning Boudewijnstichting in februari van het jaar volgend op je schenking. Voor schenkingen die je in 2022 uitvoert (of uitvoerde) is dat dus februari 2023.

 

Wat gebeurt er met je gift?

Van elke 10 euro die je schenkt, gaat 9 euro naar de aankoop van landbouwgrond en 1 euro naar werkingskosten van De Landgenoten. Je kunt trouwens zelf kiezen naar welke grondaankoop jouw gift gaat. We zoeken momenteel nog middelen voor Het Kruisbos, De Kleinaart, Jarno Claeys, De Wassende Maan, Herdershof, Vark en ‘t Lekkerland. Een gift toewijzen aan een specifieke crowdfunding doe je via het formulier op onze giftenpagina.

Een andere optie is om te schenken zonder toewijzing. Giften die niet worden toegewezen, worden eerlijk verdeeld over de grondaankopen waarvoor we nog financiering zoeken.