1. Wat we doen

Weet jij wie jouw eten produceert? En hoe? In Vlaanderen nadert de gemiddelde landbouwer de pensioenleeftijd. Een groot deel heeft geen opvolger. Logisch, want landbouwers krijgen een te laag inkomen en werken zich in de schulden; ze moeten steeds meer produceren voor minder geld. Door deze intensivering, het gebruik van kunstmest en chemische pesticiden geraken onze bodems uitgeput, met nefaste gevolgen voor de natuur en ons klimaat.

Jonge starters willen het anders doen: ze streven naar een landbouw met meerwaarde voor mens, dier en omgeving. Een landbouw die werk maakt van vruchtbare bodems, waardoor de bodem minder gevoelig is voor erosie en een betere buffer is tegen overstromingen. Een landbouw die meer koolstof opslaat in de bodem en zo helpt aan het afremmen van de klimaatopwarming. Toegang tot grond is echter een van de grote drempels voor startende boeren. Landbouwgrond wordt lang niet alleen voor voedselproductie gebruikt en dat drijft de prijzen omhoog. Bovendien verhuren eigenaren hun grond liever niet aan boeren. Toch willen wij duurzaam, lekker en lokaal voedsel. Ook in de toekomst.

 1. Hoe we werken

De Landgenoten is een coöperatie en een stichting die landbouwgrond koopt met het geld van aandeelhouders en schenkers. Wij verhuren die grond aan bioboeren via loopbaanlange contracten. We nemen ook grond in beheer of geven advies aan grondeigenaren om hun grond duurzaam te laten bewerken. We zoeken overnemers voor landbouwers die stoppen.

Op gedeelde gronden creëren we ruimte voor meer lokale en gezonde voeding, meer kansen voor innovatieve boeren, voor een levendig en groen platteland. Hoe meer vruchtbare velden wij kunnen aanbieden, hoe meer verse voeding onze boeren kunnen produceren. Dat is goed nieuws voor onze gezondheid, de lokale gemeenschap en het milieu.

Ontdek hier onze statuten, visie en missie:

Structuur en statuten  Visie en missie 

 

Financiële informatie

Wil je informatie over onze aandelen, neem dan het infodossier aandelen door:

Infodossier aandelen

Financiële cijfers van afgelopen boekjaren vind je hier:

jaarrekening 2017-2018

jaarrekening 2019

verslag controlerende vennoten 2017-2019

Het inhoudelijk jaarverslag van voorgaande jaren vind je hier:

inhoudelijk jaarverslag 2019

inhoudelijk jaarverslag 2018

Wat we doen

 • Ruimte voor de boeren van de toekomst
  Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons eten zorgen? Elke week stoppen 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Voor vele boeren is landbouwgrond onbetaalbaar. Daarom kopen we samen grond en geven we kansen aan boeren om een duurzaam landbouwbedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan de volgende generatie.
 • Investeren in gezondheid en klimaat
  Samen investeren in vruchtbare gronden is goed voor onze gezondheid én het klimaat. De samenstelling van de bodem bepaalt immers de voedingswaarde van wat we opeten. Méér koolstof in de grond betekent minder CO2 in de lucht. Lokale afzet en gesloten kringlopen komen milieu en klimaat ten goede.
 • Ruimte voor landbouw en natuur

In onze schaarse open ruimte moeten we geen muur opzetten tussen landbouw en natuur. We zetten onze gronden in voor landbouw die ook zorgt voor lokale biodiversiteit, voor ecologische en landschappelijke meerwaarde.

 • Fair, lokaal en sociaal
  Onze boeren omringen zich bij de start door een gemeenschap die hen slagkracht geeft. Vervolgens bouwen zij mee aan een rijk lokaal netwerk. Tewerkstelling, educatie, zorg, streekidentiteit of recreatie: onze boeren leveren zoveel meer dan voedsel. Samen genieten van het veld? Met de klas op bezoek? Mogelijkheden zat.

Hoe we werken

Advies voor grondeigenaren
Met juridisch-technische expertise en kennis van duurzame landbouw brengen we landbouwgronden tot leven. Laat je perceel door De Landgenoten grondig doorlichten, breng desgewenst experts en betrokkenen samen en vind een landbouwer op maat van jouw plan.

Boer zkt grond, grond zkt boer
Ben je op zoek naar grond? Wil je starten, ben je op zoek naar uitbreiding of wil je je landbouwbedrijf overlaten aan de nieuwe generatie? Wij helpen je graag om grond en middelen te vinden. Als boer krijg je loopbaanlange toegang tot onze gronden op voorwaarde dat je gecertificeerd biologisch werkt.

 • Meer dan duizend Landgenoten

We zamelen geld in – via aandelen, giften of legaten – om gronden aan te kopen en als gemeengoed te beheren en te bestemmen voor biolandbouw. Maak samen met meer dan 1000 boeren en burgers duurzame landbouw mogelijk. Word ook Landgenoot.

Boeren en burgers in beweging
Boeren, burgers, overheden in heel Vlaanderen zetten we in beweging om landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed. We inspireren en bouwen aan een netwerk via workshops, vormingen en getuigenissen.

 1. Onze innovatieve kracht

De Landgenoten zet in op het beheer van gronden als een common, een gemeengoed waar de hele maatschappij verantwoordelijk voor is en de vruchten van kan plukken. Dit nieuwe idee heeft tijd nodig om te rijpen in de geesten van de mensen. Maar het is tegelijkertijd heel logisch: net zoals water en lucht is voedsel immers een basisbehoefte waarvoor landbouwgrond noodzakelijk is. Met deze innovatieve oplossing inspireren we tal van organisaties, start-ups, sociale ondernemingen, overheden, …

Onze oprichters

Onze partners en sponsors

Neem contact op en leer ons kennen

Heb je vragen?

Tijdens weekdagen kan je ons op kantoor bereiken.

De Landgenoten

Regine Beerplein 1/E305

2018 Antwerpen

 

contact@delandgenoten.be

+32 3 286 92 77

Veelgestelde vragen

Wie zetelt er in de Raad van Bestuur?

Hieronder vind je de namen van alle bestuurders van de coöperatie en de stichting De Landgenoten. Ook de raadgevende leden vind je hier terug. Tussen beide bestuursorganen is een grote overlapping; ze vergaderen samen. Indien bij een bestuurslid een naam van een organisatie of bedrijf is ingevuld, zetelt de bestuurder in naam van deze organisatie of dit bedrijf. Staat er geen organisatie of bedrijf vermeld, dan zetelt de bestuurder in eigen naam.

 

Naam

bestuurder in cvba-so

bestuurder in stichting

1

Tom Troonbeeckx

ja, voorzitter

ja, voorzitter

2


BIOFORUM VLAANDEREN, vertegenwoordigd door Lieve Vercauteren

 

ja, penningmeester

ja, penningmeester

3

HEFBOOM vertegenwoordigd door Piet Callens

ja

ja

4

STICHTING DE LANDGENOTEN, vertegenwoordigd door Dirk Govaerts

ja

ja, ondervoorzitter

5

Leen Laenens

ja

ja

6

Davy Agten

ja

ja

7

Jan Borghs

ja

ja

8

Ludwig Lauwers

ja

ja 

9Patrick Robeynsjaja

Hoe wordt de werking van de coöperatie betaald?

Onze coöperatie ontvangt inkomsten uit dienstverlening voor grondeigenaren, aandeelhoudersbijdragen en huurgeld van de gronden die we beheren. Verder rekenen we op extra steun via sponsoring, prijzen of giften en projectsubsidies. De coöperatie gaat voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Geenszins wordt aandelenkapitaal gebruikt om onze werking te financieren.