OVER DE LANDGENOTEN

Landbouwgrond is voor veel boeren (m/v/x) onbetaalbaar  

Dagelijks gaat landbouwgrond verloren. Dagelijks stoppen boeren (M/V/X) ermee. Een groot deel van die boeren heeft geen opvolger. Want voedsel produceren is niet erg aantrekkelijk. Hoewel onze boeren erg essentieel zijn en de bron vormen van ons dagelijks eten, moeten ze werken met kleine winstmarges. Dat stimuleert hen te intensiveren en te investeren in schaalvergroting. Zo heeft onze maatschappij boeren doen grijpen naar een intensieve vorm van landbouw die een negatieve impact heeft op ons leefmilieu en ons klimaat. 

Al sinds de jaren 1970 zijn er boeren aan het werk die het anders willen doen. Ze grijpen naar biologische en biodynamische methodes en houden rekening met de effecten van landbouw op mens, dier en omgeving. Ze gaan voor een landbouw die vruchtbare bodems stimuleert, waardoor ze minder gevoelig zijn voor erosie en een betere buffer vormen tegen overstromingen. Ze streven naar een bodem die meer koolstof opslaat en zo de klimaatopwarming afremt. Steeds meer jonge mensen die niet uit landbouwfamilies komen, willen die beweging versterken en zelf een duurzaam landbouwbedrijf opstarten. 

Maar toegang tot grond is een van de grote drempels voor startende en gevestigde bioboeren. Landbouwgrond wordt lang niet alleen voor voedselproductie gebruikt en dat drijft de prijzen omhoog. Landbouwgrond aankopen is voor veel boeren economisch niet haalbaar. Huren biedt evenmin een oplossing. Veel eigenaren verhuren hun grond liever niet aan boeren en als ze het doen, werken ze vaak met mondelinge of kortlopende contracten. Kortlopende contracten geven boeren niet de nodige zekerheid en stimulansen om te investeren in de bodem. 

Hoe De Landgenoten de toegang tot landbouwgrond wil vrijwaren 

De Landgenoten is een coöperatie en een stichting die landbouwgrond koopt met het geld van aandeelhouders en schenkers. Wij verhuren die grond aan bioboeren via loopbaanlange contracten. Door boeren een langlopend huurcontract aan te bieden, stimuleren we de groei van duurzame landbouw in Vlaanderen, verzekeren we de continuïteit van landbouwbedrijven en beschermen we de opgebouwde bodemvruchtbaarheid voor de volgende generatie bioboeren. We nemen trouwens ook grond in beheer of geven advies aan grondeigenaren om hun grond duurzaam te laten bewerken. Bovendien zoeken we overnemers voor landbouwers die stoppen.

Ontdek hier onze statuten, visie en missie:

Visie en missie 

Structuur en statuten 

Wat we doen

Ruimte voor de boeren van de toekomst
Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons eten zorgen? Elke week stoppen 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Voor vele boeren is landbouwgrond onbetaalbaar. Daarom kopen we samen grond en geven we kansen aan boeren om een duurzaam landbouwbedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan de volgende generatie.

Investeren in gezondheid en klimaat
Samen investeren in vruchtbare gronden is goed voor onze gezondheid én het klimaat. De samenstelling van de bodem bepaalt immers de voedingswaarde van wat we opeten. Méér koolstof in de grond betekent minder CO2 in de lucht. Lokale afzet en gesloten kringlopen komen milieu en klimaat ten goede.

Ruimte voor landbouw en natuur

In onze schaarse open ruimte moeten we geen muur opzetten tussen landbouw en natuur. We zetten onze gronden in voor landbouw die ook zorgt voor lokale biodiversiteit, voor ecologische en landschappelijke meerwaarde.

Fair, lokaal en sociaal
Onze boeren omringen zich bij de start door een gemeenschap die hen slagkracht geeft. Vervolgens bouwen zij mee aan een rijk lokaal netwerk. Tewerkstelling, educatie, zorg, streekidentiteit of recreatie: onze boeren leveren zoveel meer dan voedsel. Samen genieten van het veld? Met de klas op bezoek? Mogelijkheden zat.

Hoe we werken

Advies voor grondeigenaren
Met juridisch-technische expertise en kennis van duurzame landbouw brengen we landbouwgronden tot leven. Laat je perceel door De Landgenoten grondig doorlichten, breng desgewenst experts en betrokkenen samen en vind een landbouwer op maat van jouw plan.

Boer zkt grond, grond zkt boer
Ben je op zoek naar grond? Wil je starten, ben je op zoek naar uitbreiding of wil je je landbouwbedrijf overlaten aan de nieuwe generatie? Wij helpen je graag om grond en middelen te vinden. Als boer krijg je loopbaanlange toegang tot onze gronden op voorwaarde dat je gecertificeerd biologisch werkt.

Meer dan duizend Landgenoten

We zamelen geld in – via aandelen, giften of legaten – om gronden aan te kopen en als gemeengoed te beheren en te bestemmen voor biolandbouw. Maak samen met meer dan 1000 boeren en burgers duurzame landbouw mogelijk. Word ook Landgenoot.

Boeren en burgers in beweging
Boeren, burgers, overheden in heel Vlaanderen zetten we in beweging om landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed. We inspireren en bouwen aan een netwerk via workshops, vormingen en getuigenissen.

Financiele informatie

Wil je informatie over onze aandelen, neem dan het infodossier aandelen door:

Informatienota aandelen 2024

Financiële cijfers van afgelopen boekjaren vind je hier:

jaarrekening stichting 2022

jaarrekening 2021

jaarrekening stichting 2021

jaarrekening 2019-2020

jaarrekening 2017-2018

verslag controlerende vennoten 2017-2021

Het inhoudelijk jaarverslag van voorgaande jaren vind je hier:

inhoudelijk jaarverslag 2022

inhoudelijk jaarverslag 2021

inhoudelijk jaarverslag 2020

inhoudelijk jaarverslag 2019

inhoudelijk jaarverslag 2018

Onze innovatieve kracht

De Landgenoten zet in op het beheer van gronden als een common, een gemeengoed waar de hele maatschappij verantwoordelijk voor is en de vruchten van kan plukken. Dit nieuwe idee heeft tijd nodig om te rijpen in de geesten van de mensen. Maar het is tegelijkertijd heel logisch: net zoals water en lucht is voedsel immers een basisbehoefte waarvoor landbouwgrond noodzakelijk is. Met deze innovatieve oplossing inspireren we tal van organisaties, start-ups, sociale ondernemingen, overheden, …

Onze oprichters

onze steunpilaar

cofinanciering door

Neem contact op en leer ons kennen

Heb je vragen?

Tijdens weekdagen kan je ons op kantoor bereiken.

De Landgenoten

Regine Beerplein 1/E305

2018 Antwerpen

 

contact@delandgenoten.be

+32 3 286 92 77

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Wie zetelt er in de Raad van Bestuur?

Hieronder vind je de namen van alle bestuurders van de coöperatie en de stichting De Landgenoten. Op dit moment is de samenstelling van het bestuur van de stichting identiek aan die van de coöperatie. Het overleg van het ene bestuur loopt echter apart van het overleg van het andere. Indien bij een bestuurslid een naam van een organisatie of bedrijf is ingevuld, zetelt de bestuurder in naam van deze organisatie of dit bedrijf. Staat er geen organisatie of bedrijf vermeld, dan zetelt de bestuurder in eigen naam.

Naam

bestuurder in cvso

bestuurder in stichting


BIOFORUM VLAANDEREN, vertegenwoordigd door Lieve Vercauteren

 

ja, penningmeester

ja, penningmeester

HEFBOOM vertegenwoordigd door Piet Callens

ja

ja

STICHTING DE LANDGENOTEN, vertegenwoordigd door Dirk Govaerts

ja

ja, ondervoorzitter

Vera Duajaja

Ailan Iriks

ja

ja

Davy Agten

ja

ja

Jan Borghs

ja

ja

Ludwig Lauwers

ja

ja 

Patrick Robeynsjaja

 

Hoe wordt de werking van de coöperatie betaald?

Onze coöperatie ontvangt inkomsten uit dienstverlening voor grondeigenaren, aandeelhoudersbijdragen en huurgeld van de gronden die we beheren. Verder rekenen we op extra steun via sponsoring, prijzen of giften en projectsubsidies. De coöperatie gaat voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Geenszins wordt aandelenkapitaal gebruikt om onze werking te financieren.