Overal in Vlaanderen zoeken bioboeren (m/v/x) naar grond. Als grondeigenaar kan je heel veel voor hen betekenen door je grond te schenken of te verkopen aan De Landgenoten. Zo ben je zeker dat jouw grond over de generaties heen wordt ingezet voor lokale, biologische landbouw en beheerd wordt als gemeengoed. Indien je eigenaar van de grond wenst te blijven, kan je het beheer van jouw grond overdragen aan De Landgenoten.


Je grond laten beheren

Je hebt grond in eigendom, maar je wilt ontlast worden van de zorg van het beheer? De Landgenoten neemt dan de grond in erfpacht en gaat samen met een adviesgroep van professionals op zoek naar een bioboer. We ontlasten jou van het beheer en zorgen voor de naleving en opvolging van de overeenkomst met de boer. Zo ben je zeker dat deze biologisch bewerkt wordt gedurende de ganse looptijd van de erfpachtovereenkomst. De Landgenoten beheert je grond kosteloos.

De Landgenoten beheert grond:

  • vanaf een oppervlakte van 1 ha
  • als die vrij van gebruik is
  • gedurende de erfpachttermijn
  • van zodra we een bioboer vinden met een passend bedrijfsplan

Je grond schenken

Door grond aan De Landgenoten te schenken geef je ons slagkracht om meer biologische boeren in Vlaanderen te ondersteunen.


Je grond verkopen

Heb je grond in eigendom en wil je verkopen? Door grond te verkopen aan De Landgenoten ben je zeker over de biologische bestemming van de grond.

Grond komt in aanmerking voor verkoop:

  • vanaf een oppervlakte van 1 ha
  • als de grond vrij van gebruik is
  • van zodra we een bioboer vinden met een passend bedrijfsplan

Laat je inspireren

Video

Veelgestelde vragen

Onder welke voorwaarden kan ik grond gunnen of verkopen aan De Landgenoten?

De Landgenoten neemt enkel grond in eigendom of beheer die vrij van gebruik is. Het verlijden van een verkoop- of erfpachtakte kan van zodra er een geschikte kandidaat-boer is gevonden. We nemen enkel gronden in beheer via erfpacht voor minimum 27 jaar en maximum 99 jaar. Een grond die aangeboden wordt aan De Landgenoten hoeft nog niet gecertificeerd biologisch te zijn. De Landgenoten zal de omschakeling naar bio laten opstarten door de boer aan wie de grond wordt toegewezen.

Waarom zou ik als grondeigenaar mijn landbouwgrond laten beheren door De Landgenoten?

Een landbouwgrond duurzaam beheren klinkt eenvoudiger dan het is. Er komt heel wat regelgeving bij kijken. Als je zelf geen ervaring of kennis hebt van landbouw, is het erg moeilijk om de ervaring en intenties van een kandidaat-boer in te schatten. De Landgenoten ontlast de eigenaar van het beheer en zorgt als tussenpartij voor de naleving van de overeenkomst(en) en voor geschikte opvolging wanneer de boer stopt. De Landgenoten screent kandidaat-boeren om te kunnen rekenen op een duurzaam en landbouwproject met veel maatschappelijke meerwaarde. Door je grond via De Landgenoten ter beschikking te stellen ben je er bovendien zeker van dat de grond biologisch bewerkt wordt.

Kan ik grond schenken of nalaten aan De Landgenoten?

Dat kan. Je kan een stuk land, een huis, een kunstwerk... schenken of nalaten. Als je grond wil schenken of nalaten, moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.