een gift overmaken aan De Landgenoten

Je kan ons steunen door een gift over te maken aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds werd opgericht door bevriende filantropen met als doel giften in te zamelen om De Landgenoten toe te laten gronden aan te kopen en ter beschikking te stellen van bioboeren.

Er zijn twee manieren om een gift over te maken aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten beheerd door de Koning Boudewijnstichting: 

1/ Via overschrijving
Giften zijn welkom op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling 018/0300/00086. 

2/ Via een online applicatie
Ook op desktop kan je snel en makkelijk een online betaling uitvoeren.

 

Eenmalig Online schenken 

Wil je graag een gift overmaken aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten? Super! Schenken is heel eenvoudig: ga via onderstaande button naar de website van de Koning Boudewijnstichting en voer online je betaling uit. 

Online schenken

Een maandelijkse bijdrage

Wil je het Fonds Vrienden van De Landgenoten maandelijks steunen? Via de Koning Boudewijnstichting kan je ook een doorlopende opdracht aanmaken.

Doe maandelijks een gift

Schenken aan een welbepaalde boer of boerderij

Wil je schenken aan een welbepaalde boer of boerderij, dan kan je ons na het overmaken van je gift melden via het webformulier hieronder. Heb je geen specifieke bestemming in gedachte, dan hoef je dit formulier niet in te vullen. Zit je nog met vragen over schenkingen aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten, bekijk dan de veelgestelde vragen.

Fiscaal voordeel en fiscaal attest

Wanneer het totaal van je giften aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten jaarlijks minimum 40 euro bedraagt, dan krijg je daarop een belastingsvermindering van 45 procent. Een gift van 100 euro kost je zo - na de belastingsvermindering - maar 55 euro. Voor giften die meer dan 40 euro per jaar bedragen, krijg je begin volgend jaar automatisch een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting. 

 

Grond schenken

De ambitie van De Landgenoten is om zoveel mogelijk grond te verwerven waarop bioboeren voorgoed gezond voedsel kunnen telen. Grond is voor ons goud waard. Als je een stuk grond bezit, is het perfect mogelijk die aan Stichting De Landgenoten te schenken.

De Landgenoten zal bij op elke schenking van grond een bepaald percentage aan schenkingsbelasting  moeten betalen. Het is wijs om op voorhand met De Landgenoten contact op te nemen, zodat we zeker zijn dat de grond die je ons wilt schenken past bij de missie van De Landgenoten.

Als je grond wil schenken (of nalaten), moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Onze schenkers aan het woord

"Zoveel hart en ziel. het kan dus, de wereld veranderen. of toch alvast dat kleine stukje wereld hier in de buurt" - Ronni

"Tijdens de coronacrisis werd het plots heel duidelijk wie de belangrijkste schakels in onze economie zijn. Zij die ploeteren in de aarde, zij die zwoegen op het land. Ondanks dat deze dagelijks eten op ons bord voorzien, zijn het eveneens zij die moeten investeren in landbouwgrond en kostelijke machines. Het risico dat er uit deze aankopen geen profijt wordt gehaald is reëel. Des te meer voor boeren die zich niet in het reguliere circuit bevinden. Voor hen is die zoektocht naar grond nog minder evident. Omdat ik zelf bewust wil eten en leven, wil ik hen steunen die dit voor mij mogelijk maken!" - Julie

"Ik deed een gift aan jullie stichting om biogrond te kopen, om grote spelers die beschikbare landbouwgronden verwerven te dwarsbomen, hun monopolisering te doorbreken. Hun enig doel is immers snel zo veel mogelijk financiële winst te boeken, wat meestal gepaard gaat met weinig respect voor de gezondheid van de mensen en aandacht voor het milieu" - Martine


Schenken aan een welbepaald project

Wil je graag een specifieke bestemming geven aan je gift, dan kan je ons dat melden via het webformulier hieronder. Heb je geen specifieke bestemming in gedachte, dan hoef je dit formulier niet in te vullen.

Projectvoorkeur

* Je hebt recht op een fiscaal attest vanaf een jaarbedrag van 40 euro. Dankzij de belastingvermindering van 45% voor giften, kost een gift van 40 euro je eigenlijk slechts 22 euro. Een gift van 100 euro kost je in werkelijkheid 55 euro. Het fiscaal attest wordt je automatisch toegestuurd in het begin van het volgende kalenderjaar.

 

 

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Veelgestelde vragen over giften

Wat gebeurt er met het geld dat ik geschonken heb?

Met jouw gift kunnen wij landbouwgrond en eventueel bijhorende gebouwen vrijkopen, betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden verlenen aan biologische landbouwbedrijven, lokale dynamieken rond deze boerderijen stimuleren… Met jouw gift lever je een essentiële bijdrage aan onze missie: ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen. Van elke 10 euro die je schenkt, gaat 9 euro naar de aankoop van landbouwgrond en 1 euro naar werkingskosten van De Landgenoten.

Ontvang ik een fiscaal attest voor mijn gift?

De stichting De Landgenoten wordt ondersteund door het Fonds Vrienden van De Landgenoten. Dit fonds is opgericht om het uitschrijven van fiscale attesten te vergemakkelijken. Het wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot een belastingsvermindering. Als particulier kan je met dit attest tot 45 procent van je gift recupereren via de aangifte van de personenbelasting. Je kan maximaal 10 procent van je netto-inkomen inbrengen als gift. Als bedrijf kan je giften met een fiscaal attest aftrekken van je winst, tot een maximum van 5 procent van die winst. De grootte van de belastingsvermindering hangt af van het belastingstarief voor je bedrijf. Ook een vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting kan deze giften aftrekken van haar winst; voor een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting levert een fiscaal attest geen voordeel op. De fiscale attesten worden in februari van het volgend jaar bezorgd door de Koning Boudewijnstichting. Je kan evenwel, wanneer het om een belangrijk bedrag gaat, ook vragen om onmiddellijk het attest te krijgen.

Kan ik grond schenken of nalaten aan De Landgenoten?

Dat kan. Je kan een stuk land, een huis, een kunstwerk... schenken of nalaten. Je kiest er best voor om je grond te schenken aan private stichting De Landgenoten (ondernemingsnummer BE0567777028). Bedenk dat wij op een schenking zelf schenkingsrechten moeten betalen. Vanaf 1 juli 2021 vallen die schenkingsrechten weg. Als je grond wil schenken of nalaten, moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Kan ik De Landgenoten in mijn testament opnemen?

Dat kan. In een testament geef je aan wie de begunstigde(n) word(t)(en) van jouw nalatenschap. De uitvoering ervan vindt plaats na jouw overlijden. Je kan een testament laten opmaken door de notaris of zelf met de hand schrijven. Wil je De Landgenoten opnemen in je testament, dan kies je best voor private stichting De Landgenoten (ondernemingsnummer BE0567777028). Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Hoe kan ik het landbouwproject van mijn voorkeur steunen?

Je kan via het formulier op deze pagina je gift toewijzen aan een specifieke crowdfunding. Zo weet de landbouwer van jouw voorkeur hoeveel mensen zijn bedrijf ondersteunen.