een gift overmaken aan De Landgenoten

Je kan ons steunen door een gift over te maken aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds werd opgericht door bevriende filantropen met als doel giften in te zamelen om De Landgenoten toe te laten gronden aan te kopen en ter beschikking te stellen van bioboeren.

Giften zijn welkom op het rekeningnummer van het Fonds Vrienden van De Landgenoten beheerd door de Koning Boudewijnstichting:
BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling 018/0300/00086.
Je kan ook een snel en makkelijk een online betaling uitvoeren via onderstaande knoppen.

Zit je nog met vragen over schenkingen aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten, bekijk dan de veelgestelde vragen

 

Eenmalig Online schenken 

Wil je graag een gift overmaken aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten? Super! Schenken is heel eenvoudig: ga via onderstaande button naar de website van de Koning Boudewijnstichting en voer online je betaling uit. 

Online schenken

Een maandelijkse bijdrage

Wil je het Fonds Vrienden van De Landgenoten maandelijks steunen? Via de Koning Boudewijnstichting kan je ook een doorlopende opdracht aanmaken.

Doe maandelijks een gift

Maak tot 10 december kans een zeiltrip met je schenking

Schenk je voor 10 december 100 euro aan Stichting De Landgenoten, dan draag je een steentje bij aan duurzame landbouw in Vlaanderen én maak je kans op een zeiltrip onder leiding van Tom Troonbeeckx (bioboer en geoefend zeiler).

Naar het wedstrijdformulier


Fiscaal voordeel en fiscaal attest

Als je op jaarbasis minstens 40 euro schenkt aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten, kan je dankzij de Koning Boudewijnstichting hiervoor een fiscaal attest ontvangen. Voor giften die meer dan 40 euro per jaar bedragen, volgt dit automatisch begin volgend jaar.

Goed om weten: de belastingvermindering op giften bedraagt 45% van het gestorte bedrag. Een gift van 100 euro kost je na belastingvermindering slechts 55 euro.


Schenken aan een welbepaald project

Wil je graag een specifieke bestemming geven aan je gift, dan kan je ons dat melden via het webformulier hieronder. Heb je geen specifieke bestemming in gedachte, dan hoef je dit formulier niet in te vullen.

Projectvoorkeur

* Je hebt recht op een fiscaal attest vanaf een jaarbedrag van 40 euro. Dankzij de belastingvermindering van 45%, kost je bijdrage je dus ongeveer de helft. Het fiscaal attest wordt je automatisch toegestuurd in het begin van het volgende kalenderjaar.

 

 

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Veelgestelde vragen over giften

Wat gebeurt er met het geld dat ik geschonken heb?

Met jouw gift kunnen wij landbouwgrond en eventueel bijhorende gebouwen vrijkopen, betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden verlenen aan biologische landbouwbedrijven, lokale dynamieken rond deze boerderijen stimuleren… Met jouw gift lever je een essentiële bijdrage aan onze missie: ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen. Van elke 10 euro die je schenkt, gaat 9 euro naar de aankoop van landbouwgrond en 1 euro naar werkingskosten van De Landgenoten.

Ontvang ik een fiscaal attest voor mijn gift?

De stichting De Landgenoten wordt ondersteund door het Fonds Vrienden van De Landgenoten. Dit fonds is opgericht om het uitschrijven van fiscale attesten te vergemakkelijken. Het wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot een belastingsvermindering. Als particulier kan je met dit attest tot 45 procent van je gift recupereren via de aangifte van de personenbelasting. Je kan maximaal 10 procent van je netto-inkomen inbrengen als gift. Als bedrijf kan je giften met een fiscaal attest aftrekken van je winst, tot een maximum van 5 procent van die winst. De grootte van de belastingsvermindering hangt af van het belastingstarief voor je bedrijf. Ook een vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting kan deze giften aftrekken van haar winst; voor een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting levert een fiscaal attest geen voordeel op. De fiscale attesten worden in februari van het volgend jaar bezorgd door de Koning Boudewijnstichting. Je kan evenwel, wanneer het om een belangrijk bedrag gaat, ook vragen om onmiddellijk het attest te krijgen.

Kan ik grond schenken of nalaten aan De Landgenoten?

Dat kan. Je kan een stuk land, een huis, een kunstwerk... schenken of nalaten. Je kiest er best voor om je grond te schenken aan private stichting De Landgenoten (ondernemingsnummer BE0567777028). Bedenk dat wij op een schenking zelf schenkingsrechten moeten betalen. Vanaf 1 juli 2021 vallen die schenkingsrechten weg. Als je grond wil schenken of nalaten, moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Kan ik De Landgenoten in mijn testament opnemen?

Dat kan. In een testament geef je aan wie de begunstigde(n) word(t)(en) van jouw nalatenschap. De uitvoering ervan vindt plaats na jouw overlijden. Je kan een testament laten opmaken door de notaris of zelf met de hand schrijven. Wil je De Landgenoten opnemen in je testament, dan kies je best voor private stichting De Landgenoten (ondernemingsnummer BE0567777028). Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Hoe kan ik het landbouwproject van mijn voorkeur steunen?

Je kan via het formulier op deze pagina je gift toewijzen aan een specifieke crowdfunding. Zo weet de landbouwer van jouw voorkeur hoeveel mensen zijn bedrijf ondersteunen.