De Landgenoten heeft een tweeledige juridische structuur:

Coöperatie

De coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (De Landgenoten cvso) is opgericht eind april 2014 en is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Haar statuten vind je onderaan deze pagina. De coöperatie verwerft financiële middelen voor de aankoop van grond via de verkoop van aandelen. Ze scant en koopt landbouwgrond en bevraagt kandidaat-boeren over hun vaardigheden en bedrijfsplannen. Ze brengt grond en boer samen en biedt boeren een carrièrelange toegang tot grond. Ze adviseert grondeigenaren die hun grond willen bestemmen voor een duurzaam landbouwproject.

Koop een aandeel


Stichting

Private stichting De Landgenoten is eind oktober 2014 opgericht. De stichting bewaakt de visie van De Landgenoten en ontvangt schenkingen van geld of grond. De stichting heeft dezelfde missie als de coöperatie.  Op termijn wil de stichting uitgroeien tot lokaal verankerde beweging die de coöperatie ondersteunt. Grond die in het bezit van de stichting is, is definitief een common, geschonken of vrijgekocht uit de markt. Het Fonds Vrienden van De Landgenoten is geen rechtspersoon; het wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en faciliteert de fiscale aftrekbaarheid van giften.

Doe een gift

De coöperatie wordt geleid door een Raad van Bestuur, die ondersteund wordt door een adviesgroep voor de beoordeling van boeren en projecten. Ook de stichting wordt beheerd door een Raad van Bestuur. In praktijk zetelen alle bestuurders van de coöperatie ook in het bestuur van de stichting en omgekeerd.