aan de slag met je GEMEENTEGROND

Je wil graag een lokaal landbouwproject in jouw gemeente, want daarmee realiseer je vele duurzaamheidsdoelstellingen. Kiezen met je lokaal bestuur voor ruimte voor korte keten is goed nieuws voor ons klimaat, ons milieu en onze gezondheid. Maar hoe begin je er aan als overheid of organisatie? Wat is het potentieel van jouw gemeentegrond(en) voor een lokaal en duurzaam landbouwbedrijf? Leer deze vragen zelf beantwoorden dankzij onze snelcursus voor gemeenten.

Meer informatie over de snelcursus  

  1. Je privégrond ter beschikking stellen

  2. Wens je jouw landbouwgrond een duurzame toekomst te geven? Met De Landgenoten ben je zeker dat je grond wordt ingezet voor lokale, biologische landbouw. Bij verkoop of schenking, geldt dat zelfs voor de toekomstige generaties. Indien je eigenaar van de grond wenst te blijven, kan je het beheer aan ons overdragen via erfpacht voor min. 27 jaar. Wij gaan samen met een adviesgroep van professionals op zoek naar een bioboer. We ontlasten jou van het beheer en zorgen voor de naleving en opvolging van de overeenkomst met de boer.

Meer informatie

Geef je boerderij een duurzame toekomst

Ben je op zoek naar een overnemer van je landbouwbedrijf? Of naar een financiële hefboom om een overname mogelijk te maken? Voor vele stoppende boeren is een bedrijfsoverdracht bron van grote kopzorgen, niet in het minst door de hoge prijs van landbouwgrond. Welke overnemer kan en wil dergelijke schulden aangaan? Door samen te werken met De Landgenoten wordt de kost van de gronden gedragen door een grote groep mensen. Wij zoeken mee naar oplossingen opdat de bodemvruchtbaarheid die jij opbouwde, niet verloren gaat. En zo wordt boeren ook voor toekomstige generaties een haalbare kaart.

Contacteer ons

Geneviève schonk 8 ha grond in Ichtegem aan De Landgenoten.

De prijs van landbouwgrond is erg duur, ook hier in West-Vlaanderen. Investeerders kopen grond om deze later duurder te verkopen. Dit soort speculatie wil ik vermijden. Bovendien heb ik geen rechtstreek- se erfgenamen. Mijn neven zouden bijgevolg zeer hoge erfenisrechten moeten betalen. Dat zou hen dwin- gen tot de verkoop van de gronden die al zo lang biologisch zijn. Het is mijn diepste wens dat de gronden enerzijds biologisch en anderzijds uit de speculatie blijven. Daarom koos ik voor een schenking aan De Landgenoten. Ik hoop dat ik hiermee veel grond- eigenaren kan inspireren hetzelfde te doen.”

Wij helpen je op weg

Heb je vragen?

Tijdens weekdagen kan je ons op kantoor bereiken.

De Landgenoten

Regine Beerplein 1/E305

2018 Antwerpen

 

contact@delandgenoten.be

+32 3 286 92 77

Veelgestelde vragen

Hoe kan De Landgenoten helpen bij een bedrijfsovername?

Als bestaande boer kan je dankzij De Landgenoten je bedrijf uitbreiden zonder grote financiële investeringen. Maar er is meer: heb je kinderen of is de grond van je bedrijf in onverdeelheid van meerdere familieleden? Dan heb je je vast al vragen gesteld over de overdracht van je bedrijf. De overname van een landbouwbedrijf vergt vaak grote sommen geld, omwille van de grond, infrastructuur en machines die moeten worden overgenomen. Welke overnemer kan en wil dergelijke schulden aangaan? Door samen te werken met De Landgenoten wordt de kost van de gronden gedragen door een grote groep mensen. Zo wordt boeren ook voor toekomstige generaties een haalbare kaart.

Onder welke voorwaarden kan ik grond gunnen of verkopen aan De Landgenoten?

De Landgenoten neemt enkel grond in eigendom of beheer die vrij van gebruik is. Het verlijden van een verkoop- of erfpachtakte kan van zodra er een geschikte kandidaat-boer is gevonden. We nemen enkel gronden in beheer via erfpacht voor minimum 27 jaar en maximum 99 jaar. Een grond die aangeboden wordt aan De Landgenoten hoeft nog niet gecertificeerd biologisch te zijn. De Landgenoten zal de omschakeling naar bio laten opstarten door de boer aan wie de grond wordt toegewezen.

Waarom zou ik als grondeigenaar mijn landbouwgrond laten beheren door De Landgenoten?

Een landbouwgrond duurzaam beheren klinkt eenvoudiger dan het is. Er komt heel wat regelgeving bij kijken. Als je zelf geen ervaring of kennis hebt van landbouw, is het erg moeilijk om de ervaring en intenties van een kandidaat-boer in te schatten. De Landgenoten ontlast de eigenaar van het beheer en zorgt als tussenpartij voor de naleving van de overeenkomst(en) en voor geschikte opvolging wanneer de boer stopt. De Landgenoten screent kandidaat-boeren om te kunnen rekenen op een duurzaam en landbouwproject met veel maatschappelijke meerwaarde. Door je grond via De Landgenoten ter beschikking te stellen ben je er bovendien zeker van dat de grond biologisch bewerkt wordt.

Kan ik grond schenken of nalaten aan De Landgenoten?

Dat kan. Je kan een stuk land, een huis, een kunstwerk... schenken of nalaten. Als je grond wil schenken of nalaten, moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.