Heel wat steden, gemeenten, OCMW's en andere publieke actoren hebben landbouwgrond in eigendom en willen deze grond inzetten voor voedselproductie met lokale meerwaarde. Deze toolbox geeft publieke grondeigenaren handvaten en inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het bestemmen van hun publieke landbouwgrond voor duurzame, professionele landbouw.


 Roadmap 

Van grond tot lokaal landbouwproject. Wat zijn essentiële stappen?

Download de roadmap 


 Contractvormen

Via welke overeenkomst stel je grond ter beschikking aan een landbouwer(s)?

In principe hoort de verhuur van landbouwgrond aan een landbouwer vastgelegd te worden via een pachtcontract. De huidige pachtwet laat echter niet toe om voorwaarden, zoals bijvoorbeeld lokale afzet of ecologische technieken, op te leggen aan de boer-gebruiker. Daarom gaan lokale besturen vaak op zoek naar andere contractvormen. De moeilijkheid hierbij is dat andere contractvormen weinig zekerheid bieden aan de landbouwer. Dat riskeert meteen een rem te zetten op de investeringen van de boer in natuurlijke bodemvruchtbaarheid of in de biodiversiteit op en rond zijn of haar veld.

In deze leidraad bieden we een overzicht aan mogelijke contractvormen, met hun kwaliteiten en tekortkomingen. Je vindt er ook een link naar een handige tabel waarin de pro's en contra's van elke contractvorm worden vermeld.

Download de leidraad 

Steden en gemeenten kunnen er overigens ook voor kiezen om hun gronden, mét voorwaarde, in erfpacht te geven aan De Landgenoten, waarna De Landgenoten zorgt voor een lokaal georiënteerde en ecologische bedrijfsvoering.


 INSPIRATIE 

Lokale besturen zijn onmisbaar in de transitie naar een eerlijker, duurzamer en gezonder voedselsysteem. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw heeft daarom een stappenplan opgesteld om steden en gemeenten te inspireren voor hun lokaal voedselbeleid – met ook aandacht voor grondenbeleid. In dit 'kookboek' wordt er niet enkel nagedacht over een visie, strategie, beleid maar wordt dat ook allemaal teruggekoppeld aan de verschillende beleidsdomeinen, SDG’s en voedselthema’s die een lokaal bestuur rechtstreeks kan beïnvloeden.

Ontdek hier het inspirerende kookboek van VVSG 

 


 Praktijkvoorbeelden

Hieronder vind je enkele voorbeelden van landbouwinitiatieven op publieke grond. We juichen toe dat publieke besturen hiermee landbouwprojecten bevoordelen met een agro-ecologische inslag. Tegelijk willen we ook een kanttekening plaatsen. Verschillende van onderstaande initiatieven hebben te kampen met onzekerheid over het gebruik van de gronden. En dat is jammer. Want onzekerheid en investeren in een ecosysteem, dat gaat niet goed samen. Wil je als bestuur echt baanbrekend zijn, dan bezorg je de gebruiker-boer een gebruiksovereenkomst op lange termijn, liefst tot aan zijn of haar pensioen.

Logo roralization

De Landgenoten ontwikkelde deze pagina over toegang tot grond via publieke actoren dankzij middelen uit het project Ruralization. De Landgenoten is een van de 18 partners binnen dit project. Meer info over het project vind je hier.

Het project RURALIZATION heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 817642.