Jarno Claeys volgde de beroepsopleiding bio- en BD-landbouw van Landwijzer en startte in 2013 samen met zijn toenmalige partner het groenteteeltbedrijf ’t Ambrozijn in Oostkamp. Na zijn scheiding ging hij zijn eigen weg met Landgoed Lisbona. Daar kreeg hij geen zekerheid over zijn gronden, wat hem aanzette om contact op te nemen met De Landgenoten. Kort daarna vond hij een geschikt bedrijf in Pittem om over te nemen, maar de investering voor de gebouwen en de landbouwgrond was te groot om alleen te dragen. Voor de aankoop van 2,5 ha landbouwgrond deed hij daarom beroep op De Landgenoten.

De omschakeling naar biologische productie

Jarno neemt een voormalig serrebedrijf over dat peterselie teelde. Er werd niet biologisch gekweekt. Jarno staat dus voor een omschakeling: naar nieuwe gewassen én naar biologische productie. Dat laatste vergt extra inspanningen, maar Jarno ziet het helemaal zitten: “Dit is de derde - en laatste keer (lacht) - dat ik een bedrijf omschakel naar bio. Ik ken intussen de procedures en ik heb de nodige kennis over biologische teeltmethodes al 9 jaar opgebouwd. Gelukkig mag ik de grond van de eigenaars in afwachting van de definitieve aankoop al gebruiken, zodat ik in juli 2020 al de omschakelingsperiode heb kunnen aanvragen. In juli 2021 ben ik dan officieel biologisch in omschakeling. En vanaf juli 2022 mag ik mijn teelt als biologisch bestempelen.

Hoewel Jarno nu al aan alle bionormen voldoet, duurt de omschakeling naar bio twee jaar. Die periode is wettelijk bepaald: 2 jaar voor eenjarige gewassen zoals groente, 3 jaar voor meerjarige gewassen zoals struiken en fruitbomen. De zekerheid over de toegang tot grond is daarbij belangrijk. “Ik had al veel geïnvesteerd in de bodem en watervoorziening op de vorige akker (Landgoed Lisbona) waarop ik teelde. Het is dan bijzonder zuur als later blijkt dat je niet op de grond kan blijven werken. Nu ben ik zeker dat mijn investeringen niet verloren gaan, omdat ik loopbaanlang gebruiksrecht krijg over de gronden van De Landgenoten. Bovendien beschik ik nu over een groter perceel dan dat ik eigenhandig zou kunnen aankopen. Ruimte is belangrijk voor een biologische aanpak. Om groenbemesters (planten die later als meststof dienen) te telen bijvoorbeeld, want met bio beginnen betekent in de eerste plaats de bodem op punt krijgen.”

Door de grond onder te brengen in een coöperatie zoals De Landgenoten, kan Jarno met gerust hart boeren: hij weet dat hij het land een hele carrière in gebruik heeft. Alle investeringen in de gronden kunnen zichzelf terugverdienen. Hij kan nu vermijden dat hij – net zoals op zijn vorige bedrijf – investeert in watervoorziening en bodemverbetering en er zelf de vruchten niet van plukt. Want dat is het risico van een kort of onzeker huurcontract.

Jarno groentenkraam

Het is de missie van De Landgenoten om dankzij een huurcontract met grote zekerheid een gunstig klimaat te creëren voor investeringen in duurzaamheid. Voor Jarno betekent dat in de eerste jaren extra investeren in de natuurlijke bodemvruchtbaarheid van de percelen.

Veertig soorten groenten voor directe verkoop

Jarno teelt een 40-tal soorten groenten, maar ook kruiden en aardbeien. Momenteel verkoopt hij rechtstreeks aan de consument: op wekelijkse markten in Brugge, Gent en Maldegem en op verschillende verzamelpunten waar bestellingen afgehaald kunnen worden. Met de overname van het bedrijf in Pittem, neemt hij ook 1 ha aan onverwarmde serres over (die hij zelf aankoopt). Deze zullen een niet te onderschatte meerwaarde bieden met een hogere productie en een langer teeltseizoen als gevolg. In de toekomst kijkt Jarno dus ook naar lokale restauranthouders en winkeliers voor de afzet van zijn biologische groenten en fruit.

Een gangbaar bedrijf omschakelen naar een biologisch bedrijf is een moedige beslissing, die De Landgenoten graag ondersteunt. Des te meer omdat we weten dat we als coöperatie die gronden na Jarno kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Zo investeren we samen, boer en burger, in meer biologische landbouw in Vlaanderen. Als je Jarno ook wil steunen in zijn missie, kan dat door aandeelhouder te worden of een gift te doen.


Vera Dua werpt zich in een onlinefilmpje op als ambassadeur van bioboer Jarno

Vera Dua, voormalig minister van Landbouw en Leefmilieu en huidig voorzitter van Bond Beter Leefmilieu, zet haar schouders mee onder de crowdfunding voor de aankoop van de landbouwgrond van Jarno. Daarmee zet ze het belang van toegang tot grond voor boeren in de verf. Bovendien wil ze consumenten overtuigen dat ze via aandeelhouderschap bij De Landgenoten kunnen participeren in verantwoordelijke, lokale landbouw. Lees meer >