Vera Dua schaart zich achter grondaankoop voor bioboer Jarno 

Vera Dua, voormalig minister van Landbouw en Leefmilieu en huidig voorzitter van Bond Beter Leefmilieu, zet haar schouders mee onder de crowdfunding voor de aankoop van de landbouwgrond van Jarno. Daarmee zet ze het belang van toegang tot grond voor boeren in de verf. Bovendien wil ze consumenten overtuigen dat ze via aandeelhouderschap bij De Landgenoten kunnen participeren in verantwoordelijke, lokale landbouw.

Vera Dua werpt zich op als ambassadeur van bioboer Jarno in een onlinefilmpje. Voor de aankoop van de grond voor Jarno moet De Landgenoten nog 60% van het benodigde bedrag ophalen. Daarvoor moeten Jarno en De Landgenoten burgers overtuigen aandelen te kopen of een schenking te doen. Met het filmpje hopen Jarno en De Landgenoten de verkoop van aandelen voor zijn grond een extra impuls te geven.

Het belang van grondzekerheid voor Jarno

Jarno wil voor altijd kunnen boeren op zijn grond in Pittem. Jarno onderstreept het belang daarvan: “Grond is geen levenloos spaarboekje. We hebben grond nodig om ons van voedsel te voorzien. En daarvoor is een inspanning op lange termijn nodig. Willen we duurzaam boeren, dan moeten we verder kijken dan de eerstvolgende oogst. De essentie is om te investeren in de bodemvruchtbaarheid. Daar profiteren we jaar na jaar van. Maar een slechte pachtovereenkomst over een kortlopend contract staat in de weg van zulke investeringen.”

Vera erkent het probleem. “Landbouw is essentieel voor de samenleving. Het bepaalt wat we op ons bord krijgen. Maar het is tegelijkertijd een zorgenkind. Landbouw heeft gaandeweg zijn link met de natuur verloren. Je kan de relatie landbouw-natuur gelukkig wel herstellen. Dat is wat De Landgenoten wil doen, door landbouwgrond veilig te stellen voor gebruik door boeren die prachtige biologische producten verbouwen.”, aldus Vera Dua.

Citaat van Jarno over duurzaam boeren

Als aandeelhouder investeer je in de toekomst

Vera Dua noemt De Landgenoten “een verfrissend organisatie” waar ze van in het begin achter staat: “De Landgenoten is gegroeid rond een belangrijk probleem binnen de landbouw: langdurige toegang tot betaalbare landbouwgrond voor boeren. Er zijn boeren die heel graag met de natuur willen samenwerken. Maar ze vinden geen grond”. Via De Landgenoten kan eenieder helpen de toegang tot grond voor bioboeren te waarborgen.

Jarno wil mensen aansporen aandelen te kopen voor de financiering van zijn grond. “Maar het gaat eigenlijk niet om mij,” geeft Jarno aan. “Het gaat veel verder. De grond overleeft mijn carrière en hij zal dankzij het toeziend oog van De Landgenoten altijd biologisch beboerd worden. Daar plukken de volgende generaties de vruchten van. Als aandeelhouder van De Landgenoten investeer je in de toekomst. Je kan gerust dat je impact eeuwig duurt.

Steun De Landgenoten en de grondaankoop van Jarno

Als je Jarno en De Landgenoten wil steunen in hun gezamenlijke missie, kan je aandeelhouder worden of een gift doen. Je wordt aandeelhouder van De Landgenoten - oftewel Landgenoot - vanaf 260 euro (voor 1 aandeel). Ook giften – groot en klein - helpen om landbouwgrond vrij te kopen!