Momenteel voeren we met de slogan "steek je geld in een bioveld" volop campagne om giften te verzamelen.
Hierbij sommen we nog eens 4 redenen op om De Landgenoten te steunen met een gift. 

1/ Boeren hebben landbouwgrond nodig

Toegang tot grond voor bioboeren (m/v/x). Dat is waar De Landgenoten zich voor inzet. De Landgenoten koopt landbouwgrond in Vlaanderen met middelen van aandeelhouders en schenkers. Die grond verhuren we aan bioboeren, voor altijd. Dit is hard nodig want voor veel boeren is het moeilijk om betaalbare en beschikbare landbouwgrond te vinden. Bovendien werken ze vaak met kortlopende contracten. Dat vormt een drempel om te investeren in biologische productie, waarbij er veel aandacht is voor natuurbehoud, biodiversiteit, klimaat en het welzijn van dieren.

Foto door Lien Wevers

2/ Met jouw gift kunnen wij landbouwgrond in Vlaanderen vrijkopen

Met jouw gift kunnen wij landbouwgrond in Vlaanderen vrijkopen en betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden verlenen aan biologische landbouwbedrijven. Bovendien stimuleren we lokale dynamieken rond deze boerderijen. De bioboeren die op onze gronden telen, zorgen voor lokale, gezonde voeding en dragen zorg voor onze planeet. 

Met een schenking aan De Landgenoten boek je maatschappelijke winst op lokaal niveau. En dat voor altijd. Eens we grond aankopen, beschermen we die voor altijd als biologische landbouwgrond.

Van elke 10 euro die je schenkt, gaat 9 euro naar de aankoop van landbouwgrond en 1 euro naar werkingskosten van De Landgenoten, zodat we blijvend biogrond kunnen verwerven en mensen kunnen informeren over de grondenproblematiek.

3/ Je gift betekent heel wat voor gepassioneerde bioboeren

Tot nu toe hebben we ons geëngageerd tot de aankoop van 43 hectare landbouwgrond.
We zoeken nog middelen voor 5 boerderijen:

 Herdershof, Bevel (Antwerpen), 2,6 hectare

 De Wassende Maan, Astene (Oost-Vlaanderen), 2,8 hectare

 Jarno Claeys, Pittem (West-Vlaanderen), 2,5 hectare

 De Kleinaart, Ulbeek (Limburg), 8,5 hectare

 Het Kruisbos, Kalmthout (Antwerpen), 1,8 hectare

Nadat je een gift hebt gedaan, kan je ons via het schenkingsformulier laten weten dat je een gift wil toewijzen aan een specifieke boer of boerderij. Zo weet jij wie je steunt en weten onze boeren hoeveel mensen hun bedrijf ondersteunen. Giften die niet toegewezen worden, worden verdeeld over de verschillende grondaankopen heen.

Foto door Lien Wevers

4/ Vanaf 40 euro heb je recht op een belastingvoordeel

Giften vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering. Die bedraagt 45% van het gestorte bedrag. Een gift van 100 euro kost je na belastingvermindering maar 55 euro.

Als particulier kan je maximaal 10 procent van je netto-inkomen inbrengen als gift. Als bedrijf kan je giften met een fiscaal attest aftrekken van je winst, tot een maximum van 5 procent van die winst. De grootte van de belastingvermindering hangt af van het belastingtarief voor je bedrijf. Ook een vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting kan deze giften aftrekken van haar winst; voor een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting levert een fiscaal attest geen voordeel op.

De stichting De Landgenoten wordt ondersteund door het Fonds Vrienden van De Landgenoten. Dit fonds is opgericht om het uitschrijven van fiscale attesten te vergemakkelijken. Het wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Koning Boudewijnstichting bezorgt de fiscale attesten automatisch in februari van het volgend jaar. Wanneer het om een belangrijk bedrag gaat, kan je vragen om onmiddellijk het attest te krijgen.

Hoe schenken aan De Landgenoten?

Je kan online schenken, je kan een doorlopende opdracht ingeven of een bedrag storten via overschrijving.

Een gift overschrijven
Giften zijn welkom op het rekeningnummer van het Fonds Vrienden van De Landgenoten beheerd door de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 met gestructureerde mededeling 018/0300/00086.

Online schenken
Wil je graag een gift overmaken aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten? Super! Schenken is heel eenvoudig: ga naar de website van de Koning Boudewijnstichting en voer online je betaling uit.

Een maandelijkse bijdrage instellen
Wil je het Fonds Vrienden van De Landgenoten maandelijks steunen? Via de Koning Boudewijnstichting kan je ook een doorlopende opdracht aanmaken