Een boer (m/v/x) die grond zoekt kan enkel bij De Landgenoten terecht als hij achter onze visie van grond in gemeenschappelijk bezit staat én gecertificeerd biologisch willen werken. Landgenoten-boeren (m/v/x) telen dus allemaal biologisch. Hun landbouwbedrijf is ofwel gecertificeerd bio ofwel in omschakeling naar bio. Dat wil zeggen dat ze biologische technieken toepassen en wetgevende richtlijnen respecteren om hun producten op een duurzame manier te produceren. Daarbij staan gezondheid, ecologie, eerlijke handel én de zorg voor het ecosysteem centraal.

Naast ‘biologische’ landbouw duikt ook de term ‘biodynamische’ landbouw op. De Blauwe Spie, waarvoor we bijkomende grond zoeken in Tournée Areale, en De Wassende Maan, waarvoor we aandeelhouders zoeken voor een aankoop van 2,9 ha landbouwgrond, zijn beide biodynamische bedrijven, kortweg BD-bedrijven. Ze behoren samen met De Kollebloem en Widar tot de enige vier bedrijven in Vlaanderen die gecertificeerd biodynamisch zijn.

BD of biodynamische landbouw is biolandbouw die aan twee sets van normen voldoet. Ten eerste voldoet BD aan de normen voor biologische productie zoals vastgelegd in de EU-wetgeving. Ten tweede vervullen ze extra normen voor onder meer bemesting, dierenwelzijn en de verwerking van hun producten, zoals vastgelegd door Stichting Demeter. Ze krijgen daarvoor het Demeter-certificaat. Net als bij bio voeren officiële instanties controles uit op het wel of niet naleven van deze normen en richtlijnen.

Met welke normen houden biodynamische boeren zoal rekening?

• Biodynamische boeren zetten bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal. Ze streven naar een hoge diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren.

• Ze gaan voor een ruime vruchtwisseling. In de praktijk telen ze maar één keer in de vijf jaar een bepaald gewas op hetzelfde stuk grond. Zo voorkomen ze dat ze de bodem eenzijdig uitputten. Vruchtwisseling is ook belangrijk om ziekten op natuurlijke wijze te voorkomen.

• Ze maken (net als bioboeren) geen gebruik van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarenboven voeden ze hun bodem met minstens vercomposteerde biologische mest. Dieren krijgen biologisch stro en biodynamisch veevoer van eigen bedrijf.

• Ze hanteren strenge normen over dierenwelzijn. Dieren krijgen meer plaats en hun integriteit is nog belangrijker. We denken hier aan het behoud van staarten, hoorns en snavels.

• Biodynamische boeren passen een gemengde bedrijfsvoering (met zowel plantaardige als dierlijke productie) toe om het zelfvoorzienende en circulaire karakter van de boerderij te vergroten.

• De biodynamische beweging legt extra criteria op aan de verwerking van voedsel. Het laat bijvoorbeeld nog minder additieven (smaakstoffen, conserveermiddelen) toe dan de Europese biowetgeving. Ook de toegelaten bewerkingen en opslagmethoden zijn beperkter. Bijvoorbeeld: biodynamische melk mag niet gehomogeniseerd worden. Verder gaat het ook om het vermijden van (chemische) verpakkingen.

• Een boer werkt volgens de inzichten van de biodynamische landbouw ook aan zijn eigen ontwikkeling. Een sociaal en economisch gezond klimaat moeten de boer en het bedrijf in staat stellen voortdurend te blijven evolueren.

Biodynamische kijk op natuur, boer en bedrijf

Biodynamische landbouw heeft een holistische kijk op de natuur en het boerderijleven. De natuur wordt gezien als een overal verbonden geheel. Zo is dus ook landbouw verbonden met klimaat, bodemvruchtbaarheid, watervervuiling, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Biodynamische landbouw is het cultiveren en verzorgen van het samenspel dat de boer aangaat met de processen die zich in de natuur voltrekken.

Het opleidingscentrum voor startende bioboeren Landwijzer, is sterk geïnspireerd door de biodynamische inzichten.