Met Tournée Aréale zoeken we al een tijdje naar landbouwgrond voor 3 boeren, waaronder Mattias van De Blauwe Spie in Noordschote.

Mattias nam de biodynamische boerderij De Blauwe Spie over van vader Johan die het bedrijf bijna 30 jaar uitbouwde. Op zo’n 2 hectare teelt Mattias 80 soorten groenten en kruiden, volgens het Demeter-label. Dat betekent dat ze niet alleen moeten voldoen aan de normen van het Europese biolabel maar ook aan de bijkomende eisen van het Demeter-label.

Mattias van De Blauwe Spie in zijn serre

Omwille van het gevarieerde aanbod, slaagt Mattias erin zijn producten uitsluitend via korte keten te verkopen. Hij heeft nauw contact met zijn afnemers, waardoor hij hen kan tonen dat je voedsel kan telen met respect voor natuur en milieu. Aan restaurants biedt Mattias enkele producten aan waar chef-koks mee kunnen uitpakken, zoals een variëteit aan eetbare bloemen. Chef-koks grijpen steeds vaker naar een korte keten: ze willen weten waar de ingrediënten waarmee ze werken vandaan komen.

Mattias wil graag de sterktes van het bedrijf verder uitbouwen. Hij wil groeien in diepte, maar ook in productie en oppervlakte. Dat laatste is noodzakelijk, omdat de vraag van verschillende afzetkanalen groeit. Ook heeft Mattias plannen om granen te integreren.

De Blauwe Spie botst daarbij op de grenzen van de gronden die ze nu ter beschikking heeft. Mattias benut bij wijze van spreken elke vierkante centimeter van de percelen, soms voor meerdere teelten na elkaar. Wil de boerderij het Demeter-label voor biodynamische landbouw houden, dan heeft het - los van een grotere marktvraag – sowieso extra grond nodig om rust in de teeltrotatie te brengen en om waterbuffers te creëren. Daarnaast loopt de overeenkomst van de serre die Mattias huurt af. Voor het plaatsen van een eigen serre, heeft Mattias weerom ruimte nodig.

De Blauwe Spie zit met haar 2 hectare dus te krap. Daarom zoekt Mattias bijkomende grond. Idealiter vinden we een 3-tal hectare in een straal van vijf kilometer rond het bedrijf in Noordschote, een deelgemeente van Lo-Reninge. Elke tip die kan leiden tot een stuk landbouwgrond dat vrij is van pacht, mag naar evert@delandgenoten.be. Zie je landbouwgrond te koop, lees dan zeker ons artikel: Landbouwgrond te koop: waarop letten.