De Landgenoten maakt deel uit van een Europees netwerk met gelijkgestemde coöperaties en organisaties: het Access-to-Land netwerk. Samen met verschillende partners van dit netwerk, ontvingen we voor de periode van september 2018 tot augustus 2021 een werkbudget van het Europees subsidieprogramma Erasmus+ om een lerend netwerk op te zetten. Het doel was om organisaties die agro-ecologie op terrein bevorderen, te ondersteunen. Voor De Landgenoten werd deze projectperiode een tijdrovende maar ook boeiende en leerrijke uitwisseling.

Terugblik op het Erasmus+ project

Het project startte met een rondvraag bij alle partners naar noden en wensen. Een startende organisatie als De Landgenoten had op dat moment vele vragen: hoe beter communiceren over onze missie? Hoe financiële middelen genereren die stabiel zijn? Hoe onze interne organisatie optimaliseren?

De Landgenoten kon in de loop van het project mee sturen welke trainingen we organiseerden, over welk thema we een mentor wilden, welke leerpakketten we zouden schrijven. Een deel van deze leermiddelen kwamen rechtstreeks ten goede aan De Landgenoten zelf, in andere leermiddelen deelden wij onze opgebouwde kennis met startende partner-organisaties. Het was dus een geven en nemen, waarbij we vergoed werden voor de tijd die we investeerden.

De Landgenoten had in het bijzonder baat bij twee trainingen, de ene over opschalen en business models in 2019, en de andere over fundraising in 2021. Dankzij het project was De Landgenoten ook in staat om een analyse te maken van de obstakels die boeren op het terrein ondervinden en het antwoord dat De Landgenoten daarop biedt en te onderzoeken op welke manier de huidige wetgeving en het huidige beleid deze obstakels mee veroorzaakt. Daarenboven kon De Landgenoten werk maken van beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse overheid waarmee we nog verder aan de slag gaan.

Tot slot was De Landgenoten erg opgetogen over het mentorschap van Terre de Liens, waardoor we enerzijds inzage kregen in de manier waarop onze Franse zusterorganisatie omgaat met aandelen en gronden en anderzijds tips op maat kregen aangereikt om in de toekomst boerderij-overdrachten te begeleiden. De Landgenoten leerde bij over grondschenkingen en boerderijgebouwen, thema’s die regelmatig opduiken en waarrond we in de toekomst zeker actie zullen ondernemen.


Dit kadert in het Europese subsidieproject "Setting up a Learning Platform for Farmers' access to land".

Logo Erasmus+