Sinds mei 2014 engageert De Landgenoten zich om landbouwgrond aan te kopen met de middelen van vele burgers en deze grond vervolgens als gemeengoed te verhuren aan bioboeren. Na een eerste snelle start leek de groei van De Landgenoten te stagneren. Toch kregen we vele aanvragen van boeren binnen.

SWOT-analyse van De Landgenoten dankzij Erasmus+ 

Met financiële ondersteuning van Erasmus+, kon De Landgenoten een tiental mensen, vooral boeren, strikken voor een diepte-interview. Samen met hen analyseerden we de sterktes en de zwaktes van onze coöperatie. Tegelijkertijd lieten de middelen van Erasmus+ toe om de vele aanvragen van boeren van bij de start onder de loep te nemen: wie zijn ze? Hoeveel grond zoeken ze? Waarvoor? Waarom kloppen ze aan bij De Landgenoten?

Deze analyse bracht ons inzicht in de obstakels die boeren ervaren op het terrein. Naar aanleiding van de bevindingen beschreven in dit rapport, stelde De Landgenoten haar werkwijze enigszins bij: we voorzagen een andere goedkeuringsprocedure voor reeds actieve boeren, we zetten een betere ondersteuning bij de crowdfunding op de eerste plaats van ons werklijstje, net als een lagere gebruiksvergoeding voor de gronden. Ontdek de realiteit op het terrein en het leerproces in dit rapport.


Dit rapport kwam tot stand met middelen van een Europese projectsubsidie, periode september 2018-augustus 2021: Erasmus+ Setting up a Learning Platform for Farmers' access to land.

Logo Erasmus+