Onderzoek naar onderliggende oorzaken van hoge prijzen voor landbouwgrond

De Landgenoten werkt sinds 2014 op een pragmatische manier aan een betere toegang tot grond voor agro-ecologische boeren. Dat is niet eenvoudig. De krapte op de grondenmarkt en de daaruit voortvloeiende hoge prijzen spelen ons parten. Om een beter beeld te krijgen van de onderliggende oorzaken, nam De Landgenoten de tijd om de Vlaamse situatie te onderzoeken. We schreven daarover in het kader van Erasmus+ een rapport obstakels die in wet en beleid vervat zitten en die toegang tot grond voor agro-ecologische/jonge boeren bemoeilijken.

In 6 thematische hoofdstukken kaarten we aan met welke obstakels boeren en met name agro-ecologische boeren te maken krijgen, wanneer ze op zoek zijn naar geschikte landbouwgrond. Voor elk thema beschouwen we ook de maatschappelijke tendensen die een lokale voedselproductie in gevaar brengen. Enkele van die tendensen zijn goed gekend, voor andere ontbreekt elke vorm van observatie en analyse. We onderzochten de relatie tussen grondeigenaar en boer die voornamelijk geregeld is in de pachtwet, de verkoop van grond en de manier waarop onze landbouwgronden worden gebruikt. We verdiepten ons in de bestemming van gronden in Vlaanderen, in landbouwgronden die niet voor landbouw worden gebruikt en in publieke gronden van steden en gemeenten.

Knelpunten in beleid en wetgeving voor toegang tot grond voor agro-ecologische en jonge boeren in Vlaanderen

Uit voorliggend rapport blijkt overduidelijk dat een nieuwe visieontwikkeling en nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn. In een vervolgrapport formuleren we samen met partner-organisaties een aantal beleidsaanbevelingen om te komen tot een betere toegang tot grond voor agro-ecologische boeren, zodat verantwoorde lokale voedselproductie en gewaarborgde ecosysteemdiensten binnen handbereik komen.

Lees hier het rapport 

 


Dit rapport kwam tot stand met middelen van een Europese projectsubsidie, periode september 2018-augustus 2021: Erasmus+ Setting up a Learning Platform for Farmers' access to land.

Logo Erasmus+