Onze jongste kerstreceptie in Puurs leidde de aanwezigen door een bevroren landschap en naar de boerderij van ’t Lekkerland. De receptie was een mooie gelegenheid om iedereen te bedanken voor hun giften, aandelen en geschonken tijd. In het bijzonder wilden we Geneviève bedanken voor haar gulle gift. Na ons in 2020 reeds gronden te hebben geschonken in Ichtegem, schonk Geneviève aan De Landgenoten een mooie som geld in de zomer van 2022. Samen zijn we er opnieuw in geslaagd om verschillende grondaankopen te financieren en onze reserves wat aan te vullen.

Jaarlijkse kerstreceptie van De Landgenoten

Sinds vorig jaar hebben we een jaarlijkse traditie in het leven geroepen: onze kerstreceptie. Samen met al onze aandeelhouders, schenkers, vrijwilligers en sympathisanten, klinken we op het afgeronde jaar en maken we een winterse wandeling. Zaterdag 17 december waren we te gast bij Koen van de lokale afdeling van Natuurpunt en bij boeren Tim en Lies van ’t Lekkerland in Puurs. De natuur en de velden lagen wit bevroren, doorsneden door een kronkelende, ijzige waterloop. Gelukkig werd de vrieskou voor de wandelaars verzacht door een stralende zon.

Tim en Lies leidden de aanwezigen rond op hun veld en brachten helderheid in de principes van het CSA-bedrijf. Verschillende deelnemers van het veld benadrukten de rijkdom en variëteit van de oogst, loofden de transparantie van het bedrijf en bevestigden hoe fijn het vertoeven is op een zelfoogstboerderij.

Na de wandeling toasten we op de mooie groei die De Landgenoten in twee jaar tijd mocht optekenen en dankten we alle aanwezigen voor hun inspanningen, klein en groot.

Bijzonder woord van dank

Bijzondere dank ging uit naar Geneviève. Geneviève kent en volgt De Landgenoten sinds meerdere jaren. Sinds 2019 is ze aandeelhouder en mochten we haar verwelkomen op meerdere Algemene Vergaderingen. In 2020 schonk Geneviève ons alvast de naakte eigendom van enkele percelen landbouwgrond in Ichtegem die ingezet worden voor biologische landbouw. Afgelopen zomer schonk Geneviève ons de opbrengst van de verkoop van een stuk landbouwgrond dat ze niet naar biologisch omgeschakeld kon krijgen. Want dat is waar het Geneviève om te doen is: het ondersteunen en stimuleren van biologische landbouw in Vlaanderen.

Ik heb van mijn familie een aantal percelen landbouwgrond geërfd. Waar mogelijk heb ik die gronden in gebruik gegeven aan bioboeren. Maar dat lukt niet altijd. Zo heb ik deze zomer een stuk grond verkocht waarop een varkensboer werkt die 3000 varkens houdt. Dat type landbouw wil ik liever niet ondersteunen. Daarom heb ik die grond verkocht. Met die opbrengst kan De Landgenoten een stuk grond financieren dat wel voor biologische landbouw kan worden gebruikt.”

Geneviève was haar tijd ver vooruit toen ze als jonge vrouw zich reeds informeerde naar cursussen om aan biologische landbouw te doen. In het Vlaanderen van toen werd haar visie niet op prijs gesteld. Maar Geneviève is de biologische landbouw waar mogelijk altijd blijven ondersteunen. Zoals ze vandaag ook De Landgenoten ondersteunt. “Ik heb geen kinderen, dus ik kan doen wat ik wil”, zegt ze met een glimlach. Ze geniet van de opkomst van boerderijen die zich richten op de rechtstreekse verkoop aan de consument. Pure, lokale producten kunnen haar hart bekoren. Tijdens de kerstreceptie in Puurs overhandigden we haar een mand vol biologische lekkernijen om haar te bedanken voor haar generositeit.

Het team en het bestuur van De Landgenoten danken van harte alle mensen die de groei in 2022 mee hebben waargemaakt.

Foto's door Lien Wevers.