Boerderij BoerEnCompagnie

BoerEnCompagnie werkt nu al op 5,1 hectare grond van De Landgenoten en wil voor de aankoop van het nieuwe perceel van 0,9 hectare opnieuw met De Landgenoten in zee gaan. De Landgenoten koopt daarbij de grond, beheert die als gemeengoed en reserveert die voor altijd voor biologische landbouw. BoerEnCompanie huurt de landbouwgrond zolang het bedrijf operationeel is en biologisch teelt. De hoge kosten voor de aankoop van de extra grond vallen weg voor BoerEnCompagnie, maar de toegang tot de grond is voor hen wel gegarandeerd. Een win-winsituatie voor iedereen dus.

Evolutie naar gemenGd bedrijf

BoerEnCompagnie is een uniek project in Vlaanderen dat een mooie evolutie doormaakte. De prille start lag in een klein perceel met een kersenboom dat boer Tom uitbreidde naar groentebedrijf Het Open Veld. Boer Brecht startte eveneens een groentebedrijf op de naburige percelen. Ze sloegen de handen in elkaar en ook Ine kwam erbij. Zo werd coöperatie BoerEnCompagnie geboren. Gaandeweg vergaarde het bedrijf meer gebruiksrechten over grond en evolueerde het naar een gemengd bedrijf met kippen, varkens en enkele melkkoeien. Voor BoerEnCompagnie is het houden van dieren een logisch onderdeel van een landbouwbedrijf met gesloten kringlopen. Afval van de groente gaat naar de dieren; mest van de dieren gaat weer terug naar veld om de bodem te voeden. Kringlooplandbouw gaat zuinig om met grondstoffen en energie en probeert zo min mogelijk natuur, milieu en klimaat te belasten, terwijl er toch gestreefd wordt naar een goede oogst. Dit kringloopconcept zit ingebakken in de biologische aanpak en krijgt op dit bedrijf een erg mooie invulling.

Biologische verdieping

Het is vooral in functie van de biologische aanpak dat BoerEnCompagnie wil uitbreiden. Het bijkomende perceel van 0,9 ha biedt meer kansen om jaarlijks afwisselend kleine stukjes grond niet te gebruiken, zodat die kunnen rusten. Dat is nodig om de verarming van de bodem tegen te gaan en bevordert de biodiversiteit. Bovendien bevindt het extra stuk land zich vlakbij de woning van boer Tom. Daardoor leent het zich uitstekend om vee te laten grazen dat meer aandacht en verzorging vraagt. Denk aan jonge kalveren (en hun moeders). Het vee van BoerEnCompagnie leeft zoveel mogelijk buiten en voor jongvee betekent meer ruimte meer gelegenheid om te rennen en te springen, waardoor ze hun skelet en spieren goed ontwikkelen.

Investeren in landbouwgrond

Dit is het derde stukje grond dat we aankopen voor BoerEnCompagnie, maar dat doen we met veel plezier. Want hoe meer vruchtbare velden wij kunnen aanbieden, hoe meer verse voeding onze boeren kunnen produceren – en dat zonder de bodem uit te putten. Bovendien brengt meer grond meer jobopportuniteiten voor boeren. Elke grondaankoop van De Landgenoten is dus een goede zaak voor onze gezondheid, de lokale gemeenschap en het milieu.

Omdat de grond wordt aangekocht via coöperatie De Landgenoten, kunnen mensen die niet rechtstreeks bij de CSA aangesloten zijn, dankzij De Landgenoten toch investeren. Wil je helpen gronden over generaties heen te bestemmen voor biologische landbouw? Ook wanneer de huidige klantenkring (of het huidige bedrijf) alweer verdwenen is? Investeer dan zeker mee in dit verhaal en zet de ambitie van BoerEnCompagnie om verder te verduurzamen om in realiteit.