Tom en Ine werken samen bij BoerEnCompagnie, een groot gemengd CSA-bedrijf in Heverlee. Ze telen biologische groenten, maar hebben ook fruitbomen, granen, aardappelen, bloemen, koeien, schapen op hun boerderij.

Evolutie naar een gemengd bedrijf

BoerEnCompagnie is een uniek project in Vlaanderen dat een mooie evolutie doormaakte. De prille start lag in een klein perceel met een kersenboom dat boer Tom uitbreidde naar groentebedrijf Het Open Veld. Boer Brecht startte eveneens een groentebedrijf op de naburige percelen. Ze sloegen de handen in elkaar en ook Ine kwam erbij. Zo werd coöperatie BoerEnCompagnie geboren. Gaandeweg vergaarde het bedrijf meer gebruiksrechten over grond en evolueerde het naar een gemengd bedrijf met kippen, varkens en enkele melkkoeien. In 2022 stapte boer Brecht uit de coöperatie. Het bedrijf wordt nu gedragen door boeren Ine en Tom met daarnaast Leen als administratieve kracht.

Kringlopen sluiten

Voor BoerEnCompagnie is het houden van dieren een logisch onderdeel van een landbouwbedrijf met gesloten kringlopen. Afval van de groente gaat naar de dieren; mest van de dieren gaat weer terug naar veld om de bodem te voeden. Kringlooplandbouw gaat zuinig om met grondstoffen en energie en probeert zo min mogelijk natuur, milieu en klimaat te belasten, terwijl er toch gestreefd wordt naar een goede oogst. Dit kringloopconcept zit ingebakken in de biologische aanpak en krijgt op dit bedrijf een erg mooie invulling. Boer Tom legt uit: “We willen op een lokale manier onze bodemvruchtbaarheid verbeteren en koolstof in de bodem vastleggen, zonder daarvoor mest te moeten aanvoeren. Zo sluiten we de kringloop op ons bedrijf. En dat betekent ook meer biodiversiteit, bloemen, wilde planten en bijen.

Biologische verdieping

De boeren van BoerEnCompagnie gaan samen voluit voor duurzame landbouw. Ze doen dat op eigen percelen en op 6 hectare grond dat eigendom is van De Landgenoten. We kochten die 6 hectare in 4 stukjes aan: 3 ha in 2016, 1,7 ha in 2017, 0,45 in 2018 en 0,9 ha in 2021. Het is vooral in functie van de biologische aanpak dat BoerEnCompagnie blijft uitbreiden. Elk bijkomende perceel biedt meer kansen om jaarlijks afwisselend kleine stukjes grond niet te gebruiken, zodat die kunnen rusten. Dat is nodig om de verarming van de bodem tegen te gaan en bevordert de biodiversiteit. Het vee van BoerEnCompagnie leeft ook zoveel mogelijk buiten en voor jongvee betekent meer ruimte meer gelegenheid om te rennen en te springen, waardoor ze hun skelet en spieren goed ontwikkelen.

Waarom we blijven investeren in landbouwgrond

Hoe meer vruchtbare velden De Landgenoten kan aanbieden, hoe meer verse voeding onze boeren kunnen produceren – en dat zonder de bodem uit te putten. Bovendien brengt meer grond meer jobopportuniteiten voor boeren. Elke grondaankoop van De Landgenoten is dus een goede zaak voor onze gezondheid, de lokale gemeenschap en het milieu.

De Landgenoten koopt dus maar al te graag grond voor deze boerderij. BoerEnCompanie huurt de landbouwgrond zolang het bedrijf operationeel is en biologisch teelt. De hoge kosten voor de aankoop van de extra grond vallen weg voor BoerEnCompagnie, maar de toegang tot de grond is voor hen wel gegarandeerd. Een win-winsituatie voor iedereen dus.