In januari zat de 12-koppige werkgroep crowdfunding voor ‘t Lekkerland een eerste keer samen. In het huis van Anneleen, één van de vrijwilligers van De Landgenoten, werd naarstig nagedacht over manieren waarop ze de inzamelactie voor de bioboerderij in Puurs-Sint-Amands konden aanpakken. Hoe begint de Landgenoten aan zo’n crowdfundingsactie?

Bioboeren Lies en Tim bewerken al tien jaar lang de bodem van bioboerderij ‘t Lekkerland. Toch was de grond waarop ze boeren niet van hen. En dat baarde hen zorgen. ‘Het pachtcontract dat we hadden gaf ons niet de zekerheid die we wilden hebben’, vertelde Lies eind 2022. ‘Niet enkel willen we zeker zijn dat we hier tot aan ons pensioen kunnen werken, maar ook dat ons levenswerk daarna niet stopt.’

Om die onzekerheid uit de wereld te helpen, klopte het tweetal aan bij De Landgenoten. Want De Landgenoten biedt aan boeren loopbaanlange gebruiksovereenkomsten en garandeert dat na hen nieuwe bioboeren aangetrokken worden om de grond biologisch te bewerken. Zo gaat het levenswerk van de eerste groep bioboeren niet verloren. Om genoeg mensen te vinden die willen investeren, start de bewegingsmedewerker van De Landgenoten een werkgroep crowdfunding op die eerst het netwerk van de bioboer bekijkt. Omdat vrienden, familie en sympathisanten die gelinkt zijn aan de boer of boerderij – in dit geval: ‘t Lekkerland – eenmaal minder overtuigingskracht nodig hebben om aandeelhouder te worden, of te doneren. Deze fase duurt één tot drie maanden. 

Wanneer dat netwerk voor het eerste geld heeft gezorgd, kijkt de werkgroep stilaan breder. En dat is de fase waar we nu zijn aanbeland. Om de crowdfunding bij een groter publiek bekend te maken, creëren we allerlei materiaal. Afhankelijk van de noden van het project kan dat gaan van een filmpje of een grote banner tot een reeks posters en flyers om te verspreiden. Hoe die bredere campagne er voor ‘t Lekkerland zal uitzien, wordt zondag 19 februari beslist. Dan zit de werkgroep voor een tweede keer samen om alle info en ideeën op tafel te leggen en de verdere aanpak te bespreken. Wat nu al zeker is: de 12 vrijwilligers en bewegingsmedewerker van De Landgenoten zullen vanaf dan door Klein-Brabant trekken om extra partners te zoeken en de zichtbaarheid van de crowdfunding voor ‘t Lekkerland te vergroten.

Streekkennis

Kennis van de streek is daarom van groot belang. En daarin spelen de vrijwilligers van De Landgenoten een grote rol. De werkgroep die voor ’t Lekkerland bijeenkwam, concludeerde immers dat er rond Bornem en Puurs-Sint-Amands genoeg mensen en organisaties begaan zijn met duurzame landbouw. Dat schept mogelijkheden, zeker als je weet hoe je deze groepen en individuen warm kan maken om het mooie project van ‘t Lekkerland te ondersteunen. Dat kan enkel door veldwerk en gesprekken te voeren, zowel over de missie van De Landgenoten als over al het goede werk dat ‘t Lekkerland doet. Zo geven we mensen de kans om te investeren in duurzame landbouw in eigen streek. Soms krijgen we daarna bij organisaties weer de kans om met hun achterban over het project te praten en om activiteiten te organiseren. Crowdfunden is een sociale activiteit, vol beweging. 

Noteer alvast 1 mei in je agenda. Dan organiseert de werkgroep een verjaardagsfeest voor de bioboerderij, die dan haar tiende kaarsje uitblaast. Daarvoor zullen er ook andere evenementen georganiseerd worden: van begeleide boerderijbezoeken en lezingen tot mooie wandelingen en infomomenten. Voor meer info hierover hou je best onze nieuwsbrief en sociale media in de gaten. Elke crowdfunding heeft immers haar eigen dynamiek, en die hangt grotendeels af van de vrijwilligers.

Wil je zelf ook vrijwilliger worden bij De Landgenoten? Kijk hier om te ontdekken wat je voor ons kan doen, dan gaan we in een vrijblijvend gesprek na welke rol jij voor ons kan betekenen.