Webinar: De Landgenoten als hefboom bij bedrijfsovernames

Als je al eens te maken krijgt met (bio)boeren die hun bedrijf willen overlaten en/of starters die een (bio)bedrijf willen overnemen, is ons webinar op vrijdag 25 juni over landbouwbedrijfsovernames wellicht iets voor jou. We lichten toe hoe De Landgenoten te werk gaat bij overnames. We behandelen vragen als: Vanaf wanneer kan De Landgenoten een rol spelen bij de aankoop van grond? Wat is de meerwaarde van De Landgenoten in deze processen? Hoe gaan we ze werk en aan welke procedure mag een overlater of opvolger zich verwachten?

De Landgenoten & bedrijfsovernames

De Landgenoten is een coöperatieve vennootschap en private stichting die samen met vele boeren en burgers grond koopt dankzij aandelenkapitaal en giften. Vervolgens wordt deze grond carrièrelang verhuurd aan bioboeren. De Landgenoten wil zo zekere toegang tot grond voor biologische boeren mogelijk maken. Bovendien zorgt De Landgenoten er op die manier voor dat grond over generaties heen bestemd blijft voor biologische landbouw en de opgebouwde bodemvruchtbaarheid niet verloren gaat.

Begin 2021 voltooide De Landgenoten een eerste succesvolle bedrijfsovername: in het Limburgse Ulbeek namen we een bestaand biofruitbedrijf van 8,5 hectare over. Een tweede overname volgde niet veel later: in mei van dit jaar kwam De Landgenoten tussen voor de aankoop van 2,5 ha van een voormalig serrebedrijf in Pittem.

Grond in 'gedeelde eigendom' hoeft niet elke generatie opnieuw gefinancierd te worden en kan op die manier bedrijfsovernames - die vaak een stevige investering vragen - vergemakkelijken. Naast het financiële luik, vereist een overname ook een (of meerdere) geschikte opvolger(s). Jaarlijks kloppen tientallen boeren aan bij De Landgenoten met de vraag naar (bijkomende) grond.

Webinar 25 juni: praktisch

Voor wie?
Experts die op een of andere manier in aanraking komen met bedrijfsovernames van bestaande biologische of biodynamische landbouwbedrijven in Vlaanderen.
Daarnaast kan De Landgenoten ook een rol spelen bij gangbare bedrijven met potentieel voor omschakeling naar biologische landbouw.
 
Wanneer?
Vrijdag 25 juni 2021 van 11 tot 12 uur
 
Deelnemen?
Deelname is gratis, maar je moet op voorhand aanmelden via contact@delandgenoten.be. Aanmelden kan tot en met 24 juni.