Op zaterdag 15 april ging de Algemene Vergadering van De Landgenoten door in de Abdij van het Park te Leuven. Op deze warme lentedag werd niet enkel teruggeblikt op het 2022 van onze coöperatie en stichting, maar ook gegeten, gebabbeld, gewandeld én enkele nieuwe plannen voor de toekomst gesmeed. 

Koffie

Jaarlijks houdt De Landgenoten een Algemene Vergadering (AV) voor haar coöperanten en sympathisanten. Niet enkel om het jaarverslag en jaarplan van 2022 met bijhorende financiële cijfers goed te keuren en de bestuurssamenstelling te bekrachtigen, wat de AV tijdens de officiële vergadering in de Tiendenschuur van de Abdij van het Park trouwens vaak unaniem deed. Ook om samen met 51 A-aandeelhouders, 13 B-aandeelhouders (waarvan meer dan de helft aanwezig moeten zijn voor een geldige AV) en verschillende sympathisanten vooruit te blikken op 2023, functies over te dragen (Evert De Nolf en Sander Arnout gaven hun rol van controlerende vennoten aan Steven Beert en Guido Van Damme), gezellig samen te zijn en inspirerende ideeën onderling uit te wisselen. 

Naast de aanschaf van een koffiezet – een vergadering kan pas echt van start als iedereen koffie heeft, iets wat heel wat voeten in de aarde heeft als je, zoals ons, eerlijke koffie maakt slow coffee-style – kwamen daar nog heel wat interessante voorstellen uit de bus. Passeerden de revue: ‘De Landgenoten zou kunnen overwegen om tussenpersoon te zijn tussen private grondeigenaars en bioboeren zonder zelf grond aan te moeten kopen’, ‘andere financieringsmodellen onderzoeken’, ‘mensen met een zakelijke of financiële achtergrond en een hart voor landbouwgrond aantrekken om hun expertise te delen’ tot zelfs een verrassend idee als: ‘waarom geen geboorteboom gekoppeld aan aandeel als een geboortegift, en daarna de boom ook zelf gaan aanplanten op veld dat je mee financiert’.

Gelukkig was er ook iemand die informeel rapport maakte van al deze plannen. Zo kwam Daan, één van de kinderen van een De Landgenoten-coöperant, na de AV zijn verslag voorleggen. De toekomst van De Landgenoten en biolandbouw is verzekerd! (Wie de officiële documenten wil raadplegen, kan hier terecht.)

 

Buitenlucht opsnuiven

Na het officiële gedeelte van de AV begon het informele gedeelte met een lekkere lokale lunch die onze aandeelhouders, bestuurders en sympathisanten konden nuttigen in de heerlijke middagzon waarin de Abdij van het Park baadde. Het bleek de voorbode van het warme onthaal waarop Tom Troonbeeckx van BoerEnCompanie iedereen trakteerde. Hij gidste ons door zijn bedrijf, dat op grond van De Landgenoten boert. 

Ook van de partij was Daan, één van de kinderen van een De Landgenoten-coöperant. Dit was zijn verslag van onze AV.

‘Ik heb geluk,’ vertelde hij tijdens zijn rondleiding, die ons eerst langs de stal met melkkoeien en kalfjes bracht en een mooie lentewandeling later ook bij zijn velden vol kersenbomen en kersen. ‘We waren de eerste CSA-boerderij in Vlaanderen. Hierdoor hadden we misschien wel de beste plek om zo’n bedrijf op te richten.’ Wie de mooie historische locatie van zijn bedrijf bekijkt en de nabijheid van het centrum van Leuven in rekening brengt, kan niet anders dan daarmee instemmen.

Toch stak Tom niet enkel een goednieuwsshow af. Zo had hij het over de tegenslagen die ze de afgelopen tijd te verduren kregen: van personeelswissels en crisismanagement tot moeilijke milieudossiers. Gelukkig staat er bij de BoerEnCompagnie veel positiefs op til. ‘Als jullie hier binnen enkele maanden terug staan, zullen jullie het hier bijna niet meer herkennen,’ vertelde Tom te midden zijn veld. Niet enkel omdat ze net met een nieuwe biologische zaaimachine aan de slag zijn gegaan – de roller crimper, een machine die toelaat om zonder te ploegen te zaaien én die veel koolstof in de bodem brengt – maar ook omdat er binnenkort nieuwe serres zullen staan die klaar moeten zijn tegen het tomatenseizoen.

De boeren op de grond van De Landgenoten staan duidelijk niet stil, klonk het na afloop van de rondleiding bij een kaasje en drankje van biowinkel De Wikke in de Abdij van het Park. En maar goed ook. Als er een ding duidelijk was tijdens onze Algemene Vergadering, dan toch dat er enorm veel animo is om mee te helpen aan die bloeiende toekomst van biolandbouw.