Het gaat ons inziens niet goed met de Vlaamse landbouw. Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen neemt elk jaar af. Nieuwe boeren geraken niet aan grond. Hebben boeren grond, dan werken ze vaak met kleine winstmarges. Dat stimuleert hen te intensiveren en te investeren in schaalvergroting. Zo heeft onze maatschappij boeren doen grijpen naar een intensieve vorm van landbouw die een negatieve impact heeft op ons leefmilieu en ons klimaat. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste problemen in de Vlaamse landbouwsector

Als we in de toekomst nog steeds lekker, lokaal voedsel willen eten dat geproduceerd wordt in harmonie met de natuur, dan moeten we nu ingrijpen en een transitie teweegbrengen. De Landgenoten stimuleert daarom burgers, boeren en overheden om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed. Dat werkt als volgt: we enthousiasmeren mensen om aandelen te kopen van onze coöperatie of om een gift te doen aan onze stichting. Vervolgens kopen we grond met de middelen die we zo verzamelen. Die grond verhuren we dan aan bioboeren voor altijd, zodat ze voedsel kunnen telen met aandacht voor de natuur, de biodiversiteit en het klimaat.

Zorg mee voor de transitie naar een duurzamer landbouwmodel.
Word Landgenoot: koop een aandeel of doe een gift


De teloorgang van de Vlaamse landbouwsector

 • Een boer is gemiddeld 54 JAAR.
 • 87% van de 50+ boeren heeft geen opvolging.
 • Dagelijks stoppen 3 landbouwbedrijven ermee.


Nieuwe boeren geraken in Vlaanderen niet aan grond

Kopen is geen optie:

 • 1 ha landbouwgrond kostte in 2021 gemiddeld € 63.082. In 1990 was dat € 11.013.
 • Het duurt 165 jaar vooraleer een boer grond aan deze prijs kan afbetalen.
 • Een boer verdient gemiddeld 46% minder dan een werknemer.

Huren evenmin:

 • 2/3 van de grondeigenaren wil niet (meer) aan boeren verpachten.

 


De vraag naar landbouwgrond is groter is dan het aanbod

 • Vandaag is 562.000 hectare van onze grond bestemd voor landbouw. Dat is 75% van het streefdoel.
 • Meer dan 16% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor paarden en meer dan 8% voor tuinen.
 • Boerderijen moeten groeien en specialiseren om te overleven. Sinds 1980 verdrievoudigde de gemiddelde oppervlakte per bedrijf.
 • Bijna16% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor het telen van aardappelen voor export (friet).


Gebrek aan duurzame landbouw in Vlaanderen vandaag

 • Aandeel biolandbouw ligt in Vlaanderen op 1,5%, in Europa op 8,5%.
 • Milieumaatregelen in landbouw stapelen zich op zonder echt resultaat.

 

Illustratie wetgeving


Er zijn voldoende redenen om voor een ander voedselsysteem te pleiten. Door bioboeren grond en een langlopend huurcontract aan te bieden, stimuleert De Landgenoten de groei van duurzame landbouw in Vlaanderen. We verzekeren ook de continuïteit van landbouwbedrijven en beschermen we de opgebouwde bodemvruchtbaarheid voor de volgende generatie bioboeren. Meer daarover op www.delandgenoten.be/over-ons.