De Landgenoten won in maart de tweemaandelijkse ‘Openruimtebeker’ van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VPR) met het rapport Knelpunten in beleid en wetgeving voor toegang tot grond voor agro-ecologische en jonge boeren in Vlaanderen. Daarin stellen we enkele prangende vragen: Wie gaat binnen 10 jaar voor ons voedsel zorgen? En vooral: op welke gronden? 

We kregen de Openruimtebeker omdat we volgens de VPR "in de bres springen voor de broodnodige, maar schaarse open ruimte die Vlaanderen nog rijk is en die in de nabije toekomst een antwoord zal moeten bieden op tal van uitdagingen." Ze denken daarbij uiteraard aan landbouw, maar ook aan waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval, hernieuwbare energie, een kritische massa aan biodiversiteit om levensnoodzakelijke natuurlijke processen te garanderen, voedsel voor een verder groeiende bevolking, kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte in een competitieve topregio.

De Openruimtebeker wordt sinds 2017 uitgereikt door een consortium van partners die allen met open ruimte in Vlaanderen begaan zijn: de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, de Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Team Vlaams Bouwmeester, de Erasmushogeschool Brussel, de Hogeschool Gent, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel. Ze willen daarmee aandacht vragen voor het belang en de noodzaak van kwalitatieve open ruimte in Vlaanderen.