Landwijzer is een opleidingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw in Vlaanderen. De organisatie groeide op 25 jaar tijd uit tot dé referentie als school voor biolandbouw. En er is goed nieuws: de laatste jaren zit de opleiding biolandbouw, die sinds september in Gent én Leuven georganiseerd wordt, propvol. Jaarlijks schrijven een veertigtal mensen - die ervan dromen om bioboer te worden - zich in. Zij planten letterlijk hun toekomst.

Vandaag neemt gangbare landbouw nog altijd 98% van de Vlaamse landbouwvelden in. Nochtans lezen we dagelijks over de vervuilende effecten ervan (stikstof in kunstmest en veebedrijven, verarming van de bodem en de biodiversiteit). Biolandbouw daarentegen heeft bijzondere aandacht voor de natuur. Het volgt belangrijke principes die de vruchtbaarheid van het land en het welzijn van dieren ondersteunen.

De Landgenoten is dus maar wat blij dat meer en meer mensen via een opleiding hun eerste stappen zetten in de biolandbouw. Vervolgens bioboer worden, is niet vanzelfsprekend. Toegang tot landbouwgrond blijft een obstakel voor zowel beginnende als gevestigde boeren. En De Landgenoten is ontstaan omdat enkele mensen, betrokken bij Landwijzer als docent of bestuurder, beseften dat ze wel elk jaar afgestudeerden afleverden, maar dat deze mensen vervolgens geen landbouwgrond vonden. Het probleem bleek ook buiten de landsgrenzen te bestaan. In Frankrijk bestond bijvoorbeeld Terre de Liens al een tijdje. Terre de Liens is een Franse burgerbeweging die ambieert de last van landverwerving voor boeren weg te nemen en die zich inzet voor het behoud van landbouwgrond. Met Terre de Liens als voorbeeld en de input van spelers in de biolandbouw, zoals onder andere Landwijzer, werd De Landgenoten geboren.

Landwijzer is dus een van de oprichtende leden van De Landgenoten en we hebben een sterke band. Veel van onze bioboeren volgden een opleiding bij Landwijzer en sinds september 2021 gaat de opleiding biolandbouw door op een tweede, nieuwe locatie in Leuven: bij BoerenCompagnie, pionier van de Vlaamse CSA. Deze Leuvense bioboerderij is ook één van de eerste projecten die De Landgenoten mee ondersteunde met een grondaankoop. Intussen kochten we 6 hectare grond aan voor BoerEncompagnie: 3 ha in 2016, 1,7 ha in 2017, 0,45 in 2018 en 0,9 ha in 2021.

Landwijzer maakte recent een nieuw filmpje waarbij 2 ex-Landwijzer cursisten vertellen hoe zij hun droom om bioboer te worden hebben gerealiseerd. Eén van de afgestudeerden is Bi. Ze heeft sinds kort een eigen zorgboerderij in het Limburgse. Bi vertelt: "Tijdens de opleiding gaat er veel aandacht naar de praktijk. Je hebt één dag per week les. Aanvullend kan je stage doen op een bedrijf. Er wordt ook veel nadruk gelegd op je eigen traject: je wordt gestimuleerd om binnen de opleiding, waarin alle bedrijfstakken aan bod komen, te beslissen over de uitbouw van je eigen toekomst. Samen met de leerkrachten werk je toe naar een afgetoetst bedrijfsplan, wat primordiaal is voor mij.

Je vindt het filmpje van Landwijzer hieronder. Meer info over de opleidingen Landwijzer vind je op www.landwijzer.be.

Video