Sinds 2019 maakt De Landgenoten deel uit van het multi-disciplinaire team binnen het Europese onderzoeksproject ‘RURALIZATION’. Maar liefst 18 academische en praktijkpartners uit 12 verschillende landen buigen zich gedurende 4 jaar over vragen als: ‘welke trends doen zich voor die invloed hebben op de ontwikkeling van het platteland? Welke (plattelands)dromen koesteren jongeren de dag van vandaag en welk beleid is nodig om deze dromen realiteit te maken? Welke beleidsinstrumenten zijn nodig om toegang tot grond mogelijk te maken voor de volgende generatie (landbouwers)? En welke innovatieve praktijken bestaan er al die jobs en kansen creëren op het platteland?

De Landgenoten boog zich samen met enkele Europese partners over enkele van die bestaande innovatieve landpraktijken die werken aan toegang tot grond voor agro-ecologie. Onderstaande flyer vat enkele van de belangrijkste lessen uit dit onderzoek samen. Het ganse onderzoeksrapport, vind je hier. Meer weten of RURALIZATION? Lees het artikel "Inspiratie uit Europa: beloftevolle praktijken voor toegang tot grond" dat eerder verscheen op onze website of bezoek de RURALIZATION-website.

Flyer ruralization