H2020 Ruralization geeft inzicht in beloftevolle praktijken voor toegang tot grond

Almaar meer Europeanen trekken naar de steden. Het platteland loopt leeg. Er heerst grote ongelijkheid in het BNP per inwoner tussen stedelingen en plattelandsbewoners. Er is ook een grote ongelijkheid in de verdeling van (toegang tot) landbouwgrond: 3% van de landbouwbedrijven in de EU beschikt over de de meerderheid van de landbouwgrond (52,2%). Terwijl de overgrote meerderheid van de kleinste landbouwbedrijven (76,2%) amper 11,2% van de grond bewerken. Naast het probleem van landconcentratie, vergrijzen de landbouwers in Europa. De meeste landbouwers zijn ouder dan 55 jaar en slechts weinig onder hen zijn jonger dan 35 jaar.

De Europese Unie investeert heel wat om de kansen van jonge boeren te verbeteren, maar werpt dat ook z’n vruchten af?

Europa heeft nood aan een nieuw perspectief voor het platteland als tegengewicht voor de verstedelijking. Welke trends doen zich voor die invloed hebben op de ontwikkeling van het platteland? Welke (plattelands)dromen koesteren jongeren de dag van vandaag en welk beleid is nodig om deze dromen realiteit te maken? Welke contexten en innovatieve praktijken bestaan er die jobs en kansen creëren op het platteland? En wat zijn beloftevolle praktijken en beleidsinstrumenten om toegang tot grond mogelijk te maken voor de volgende generatie (landbouwers)?

LandvDuwijck

Op deze vragen tracht Ruralization een antwoord te bieden. Het is een onderzoeksproject dat 4 jaar zal lopen dankzij EU-steun uit het H2020-programma. De kracht van dit project schuilt in de samenwerking tussen 18 multi-disciplinaire partners uit 12 verschillende landen. Het consortium bundelt academische partners en praktijkorganisaties, onder wie De Landgenoten. Ruralization biedt De Landgenoten een unieke kans om inspirerende praktijken en inzichten uit heel Europa van dichtbij te leren kennen. In het project zitten ook middelen om concrete acties uit te werken en in interactie te gaan met diverse stakeholders. Intussen ligt het eerste jaar achter ons.

Wie graag op de hoogte wil blijven, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Ruralization