Op donderdag 27 april kan je in Café Refuge (Zimmerplein 12 in Lier) een lezing bijwonen over duurzame veehouderij door bioboer Pepijn van Vark. Hij wordt bijgestaan door Petra van coöperatie en stichting De Landgenoten.

De huidige veehouderijsector heeft aanzienlijke effecten op milieu en klimaat. Vraag is of die negatieve effecten eigen zijn aan veehouderij of aan onze manier van dieren houden. Want een slimme veehouderij heeft een positieve impact. Dieren kunnen grasland beheren, en grasland is in staat om veel koolstof op te slaan. Koolstof die dan niet langer ons klimaat bedreigt. Begrazing bevordert ook een grotere biodiversiteit. En varkens kunnen perfect reststromen verwerken.

Pepijn volgde een opleiding biodynamische landbouw aan het Nederlandse Warmonderhof. Hij werkte verschillende jaren als natuurbeheerder bij Natuurpunt, tot hij aan de slag ging bij Vark, een biologische varkenshouderij in Nijlen. Pepijn deelt vanuit zijn achtergond graag zijn inzichten over de mooie aspecten van veehouderij en de kracht van kringlooplandbouw. Hij gaat ook in op de pijnpunten binnen de veehouderij en belicht daarbij hoe hij hiervoor oplossingen zoekt bij Vark.

Vark beschikt sinds juli 2022 over 2,6 hectare extra grond die ingezet wordt als weiland voor de dieren en als akker voor groenteteelt en voedergewassen. Deze grond wordt aangekocht door De Landgenoten met het geld van aandeelhouders en schenkers. Petra Tas van De Landgenoten legt uit wat het belang daarvan is en kadert hoe De Landgenoten burgers, boeren en overheden stimuleert om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed.

Schrijf je in via onderstaand formulier.