In de voedselstrategie van stad Antwerpen lezen we: “Er wordt ook bekeken welke landbouwgrond in eigendom is van de stad en of het haalbaar en betaalbaar is om deze voor stadsgerichte, duurzame voedselproductie in te zetten.” Daarom richtten Wervel en De Landgenoten op 3 juli 2024 om 19.30u een werkgroep op om, samen met de burgers van Antwerpen, de stad op haar verantwoordelijkheid te wijzen.

    Waar ?
    Antwerpen
    Wie ?
    De Landgenoten, Wervel