Onze boeren worden uitgesloten van de verkoop van landbouwgrond door het OCMW van Gent, dit is onbegrijpelijk. 

Vandaag start het proces tegen de verkoop van 450 ha publieke landbouwgrond aan een dochteronderneming van Fernand Huts. Als boerensyndicaten, landbouwers, academici en middenveldorganisaties willen we onze steun uitdrukken aan de boer en burgers die een rechtszaak aanspanden tegen de verkoop. Het aantal landbouwers in België daalt snel en de hoge prijs en tekort van landbouwgrond spelen hierin een belangrijke rol. Deze evolutie heeft gevolgen voor onze lokale voedselproductie. In de huidige context moet een goed beheer van publieke gronden en toegang tot grond voor landbouwers tot de prioriteiten van de overheid behoren. 

Verkoop is oneerlijk voor alle landbouwers

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij uit de portefeuille van Fernand Huts. Eén boer en enkele burgers besloten een rechtszaak aan te spannen om de verkoop ongedaan te maken. Zij vinden steun bij heel wat boeren en boerinnen in de regio en in heel België. Hun argument is dat door de landbouwgronden in één bulk te verkopen, het OCMW de facto alle landbouwers uitsloot van de verkoop. De aankoop vereiste namelijk 17,5 miljoen euro. Het resultaat was dat de gemiddelde prijs per ha slechts 39.000 euro bedroeg terwijl de prijs van gronden in de regio kan oplopen tot 100.000 euro.  De aanklagers argumenteren daarom dat er sprake is van indirecte staatssteun.

Landbouwgrond staat overal ter wereld onder druk, maar in België is het probleem extreem urgent. In Vlaanderen verdwijnt elke dag 6 ha open ruimte1 waarvan een groot deel landbouwgrond. Bovendien neemt de concentratie van landbouwgrond toe ; kleine landbouwbedrijven worden opgedoekt of geïntegreerd in grootschalige landbouwbedrijven. Sinds 1980 verloor België 68 procent van haar landbouwbedrijven2. Jaarlijks gaan 2000 jobs in de Belgische landbouwsector verloren. Deze tendenzen hebben een grote invloed op de grondprijs. Onlangs bracht de federatie van notarissen een overzicht over grondprijzen uit. Daaruit bleek dat de prijs van landbouwgrond in Vlaanderen verdrievoudigd is in de afgelopen 10 jaar. De druk op landbouwgrond en moeilijke toegang tot grond voor landbouwers heeft grote gevolgen voor onze lokale voedselproductie.  Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen ?

Het is daarom dringend tijd dat de overheid een grotere rol speelt in het beschermen van landbouwgrond en het zorgen voor toegang tot grond voor onze landbouwers. Dit is essentieel om lokaal, duurzaam en kwalitatief voedsel te garanderen vandaag en in de toekomst.

Ondertekenaars

Algemeen Boerensyndicaat
Boerenforum
Luc Hollands, FMB
Wiertz Christian,  MIG
FUGEA 
MAP
Boer & Compagnie
‘t Fruitratje
VZW De Warmoezeniers
Voedsel Anders
FIAN Belgium
De Landgenoten
Landwijzer 
Bioforum Vlaanderen
Wervel
Velt
Voedselteams
Oxfam Solidariteit
Oxfam Wereldwinkels
David Baele, secretaris ABVV-Algemene Centrale Oost-Vlaanderen
Solidagro
Vormingplus Waas-en-dender
Climaxi
Parkveld Blijft… natuurlijk
Gent Wake Up
Labo VZW
Doubleface vzw
Vormingplus Waas-en-Dender
Link Ecologisch Forum
Michiel Dehaene, Hoofddocent Stedenbouw, Universiteit Gent
Esther Beeckaert, Universiteit Gent
Dieter Bruneel, Universiteit Gent
Wouter Vanhove, Universiteit Gent
Hans Vandermaelen, Universiteit Gent
Hanne Cottyn, Universiteit Gent
Barbara Van Dyck, University of Sussex
Jeroen Frateur, directeur Sint-Lucas Academie-Gent
Eric Corijn, hoogleraar, VUB
Hans Leinfelder, Docent, KU Leuven
Pieter Van den Broeck, Professor, KU Leuven
Han Verschueren, Professor, KU Leuven
Jef Peeters, Professor, KU Leuven
Frank Moulaert, Emeritus Hoogleraar, KU Leuven
Sofia Saavedra Bruno,  KU Leuven
Bram Vandemoortel, Architecture Workroom