De Landgenoten kan dit jaar flink groeien in areaal... als we voldoende kapitaal kunnen neerleggen. Daarom zoekt De Landgenoten enkele grote aandeelhouders die bereid zijn om ons minstens 10.000 euro te lenen via een win-win-lening. In totaal wenst De Landgenoten 100.000 euro leengeld op te halen tegen begin juni.


De Landgenoten krijgt de kans om in 2021 flink te groeien in areaal: we tekenden net een eerste aankoop van 8,5 ha en we zien kans om dit jaar nog voor minstens twee andere boerderijen grond aan te kopen. Dat is een mooie groei op een jaar tijd. Die gronden verwerven we natuurlijk niet zomaar. Voor elke grond moeten we voldoende aandeelhouders en donateurs vinden die net als ons het belangrijk vinden dat landbouwgrond als duurzaam gemeengoed door ons wordt beheerd. Dat kost tijd. Om de cashflow van onze kapitaalsrekening niet in gevaar te brengen, zoekt De Landgenoten enkele aandeelhouders die bereid zijn om ons geld te lenen via een win-win-lening. Voor beide partijen is dit inderdaad een win-win: De Landgenoten krijgt meer tijd om kapitaal op te halen en de kredietgever ontvangt rente en een fiscaal voordeel. Interesse? Lees dan zeker verder!

 

De formule van de win-win-leningen is in het leven geroepen door de overheid om burgers te stimuleren om kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. De overheid geeft aan deze burgers een fiscaal voordeel én legt een aantal spelregels vast. Binnen dat kader wenst De Landgenoten via win-win-leningen tegen begin juni een som van 100.000 euro op te halen, via leningen van minstens 10.000 euro per kredietgever. De Landgenoten engageert zich om het ontleende bedrag terug te betalen op 5 jaar en biedt 0,875% intrest op jaarbasis*. Wij bieden dit voordeel graag aan onze grotere aandeelhouders die minstens 20 aandelen bezitten. Zo kunnen we hen belonen voor de investering die ze doen in De Landgenoten.

 

Om als kredietgever in aanmerking te komen moet je aan een aantal criteria beantwoorden die de overheid oplegt. Zo mag je onder meer geen werknemer of bestuurder zijn, noch partner van een bestuurder. Voor je je aanmeldt, neem je dus best de criteria grondig door.

 

We benadrukken graag dat het streefdoel van De Landgenoten uiteindelijk ligt in het vinden van voldoende aandeelhouders en donateurs om landbouwgrond aan te kopen. We willen immers dat vele mensen samen eigenaar zijn van onze gemene gronden en dat we deze samen bestemmen voor biologische landbouw over generaties heen. Via de win-win-leningen gunnen we onszelf iets meer tijd. Zoals jullie wellicht weten, investeert De Landgenoten haar kapitaal enkel in landbouwgrond; het wordt niet gebruikt om personeel of werkingskosten te betalen. Dat principe blijven we hanteren.

 

Wil je je graag aanmelden voor deze win-win-lening, kijk dan eerst goed na of je in aanmerking komt. Stuur daarna een e-mailberichtje naar petra@delandgenoten.be met vermelding van je aandeelhoudersnummer en het bedrag dat je bereid bent te lenen. Zo doen we De Landgenoten samen groeien.

 

* Deze intrest is bruto, hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden, zoals de wetgever vereist.


Info van de overheid en criteria: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening