Hoe leerde je De Landgenoten kennen?Vrijwilliger Annelies

Ik weet eigenlijk niet meer exact hoe en wanneer ik De Landgenoten leerde kennen. Ik had altijd al interesse in duurzaamheid, landbouw en lokale biologische voeding. Een hele tijd geleden werd ik lid van CSA-boerderij de Wakkere Akker in Herent. Je wordt er lid voor een jaar en mag dan een deel van de oogst zelf gaan uitkiezen op het veld. Zij haalden hun inspiratie voor hun CSA bij BoerEnCompagnie (toen Het Open Veld). Op Future Proof hoorde ik Boer Tom van BoerEnCompagnie spreken over de uitdagingen in de landbouw. Daarna bezocht ik hun boerderij met jongeren die aanwezig waren op Future Proof. We zagen hoe ze daar werken aan een duurzaam verhaal, mede dankzij de Landgenoten.

Waarom besloot je vrijwilliger bij De Landgenoten te worden?

Ook een moeilijke vraag. Ik werd in eerste instantie aandeelhouder van De Landgenoten. Ik woonde zo de algemene vergaderingen bij. Op die van vorig jaar werd gesproken over een aankomend vrijwilligersbeleid. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen en gaf me op als vrijwilliger.

Welke taken voer je uit als vrijwilliger? Welke taken hoop je in de toekomst op te nemen?

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk geholpen om het vrijwilligersbeleid en de visie rond vrijwilligers te helpen formuleren. In nadenksessies bepaalden we samen met De Landgenoten welke weg we wilden uitgaan, hoe we mensen kunnen betrekken en op welke manieren we vrijwilligers zinvol kunnen en willen inzetten. In de toekomst wil ik vormingen geven. Ik wil mensen informeren over de landbouwproblematiek, de uitdagingen schetsen en hen vertellen welke oplossingen er zijn. De Landgenoten biedt me een forum, een manier om mijn bezorgdheid over het globale landbouwsysteem constructief te delen met anderen.

Je bent recent vrijwilliger geworden, wat zijn je eerste indrukken?

Ik werd inderdaad pas vorig jaar vrijwilliger, middenin een coronapandemie. Ik heb daardoor de andere vrijwilligers enkel online ontmoet. Dat creëert een afstand. Tussen de vrijwilligers onderling, maar ook tussen mezelf en de organisatie. Maar ik ben positief over het vrijwilligerswerk en de toekomst van vrijwilligers bij De Landgenoten. We delen een zekere visie op de wereld en we willen allemaal hetzelfde: een duurzamer landbouwsysteem. We kunnen als vrijwilligers een alternatieve stem zijn voor de gemiddelde boer en zo verandering teweegbrengen. Ik zie her en der mooie projecten ontstaan. Brussel stelt bijvoorbeeld grond ter beschikking voor boerderijen waarbij de boeren een vast maandloon krijgen. De tijd is rijp voor zulke initiatieven. Tijdens de coronacrisis zag je mensen al grijpen naar lokale producten en kleinschalige verkoop. Die trend zet zich volgens mij voort. En De Landgenoten is een van de oplossingen voor voedselzekerheid voor de gemeenschap en inkomenszekerheid voor de boer. We bouwen samen een veerkrachtiger systeem uit.

Wat zou je meegeven aan mensen die twijfelen om vrijwilliger te worden?

Je bent heel vrij om bij De Landgenoten je mate van engagement in te vullen, zodat je het kan combineren met je andere activiteiten. Ikzelf ben CLB-medewerker en ik start binnenkort met een opleiding bij Landwijzer. Voor mij is het belangrijk daar ik doorheen de tijds soms meer, soms minder tijd kan investeren. Maar de belangrijkste boodschap is misschien wel dat De Landgenoten een kleine maar ambitieuze organisatie is met weinig werknemers. Je kent meteen iedereen. Het is heel persoonlijk. Je bent heel betrokken bij het beleid én je komt al eens op innovatieve boerderij! Oh ja, en je werkt mee aan een positief landbouwverhaal met toekomst.