Stichting De Landgenoten heeft een tiental dagen geleden de bevestiging gekregen dat we voor de periode 2021-2025 werkingssubsidies zullen ontvangen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dat is fantastisch nieuws. De stichting zal deze middelen gebruiken om meer mensen te sensibiliseren en te mobiliseren.

De opzet van De Landgenoten is op zich erg eenvoudig: we overtuigen burgers om samen met ons te investeren in landbouwgrond en verhuren die grond aan bioboeren.

Maar de uitvoering blijkt niet zo eenvoudig. We merken heel vaak op het terrein dat burgers zich weinig bewust zijn van de enorme druk op de Vlaamse landbouwgrond en de impact daarvan op boeren. Weinig mensen staan erbij stil dat voor bioboeren, die grondgebonden werken, zekerheid over grond extra belangrijk is. Bioboeren dienen immers hun percelen te laten certificeren; de omschakeling van een gangbaar perceel naar een gecertificeerd biologisch perceel neemt gauw twee jaar of meer in beslag. Het opbouwen van een gezonde bodem duurt nog langer. En hoe moet een boer omgaan met investeringen in hagen, bomen, vijver op een perceel dat hij of zij morgen misschien niet meer kan gebruiken?

Stichting De Landgenoten wil burgers wakker schudden en hen doen nadenken over de landbouw van de toekomst en de grond die we daarvoor nodig hebben. We hopen met de stichting burgers in beweging te zetten om samen met ons geschikte gronden te vinden, om andere mensen te inspireren, om samen in beweging te komen voor een klimaatvriendelijke en ecologisch verantwoorde landbouw en daar letterlijk ruimte voor te maken. We zijn bijzonder blij dat we hiervoor financiële middelen mogen ontvangen.