De Landgenoten, coöperatie en stichting, bestaat intussen ruim 5 jaar. Al die tijd werd De Landgenoten ondersteund door BioForum Vlaanderen. Een dankbetuiging.

De coöperatie De Landgenoten werd opgericht in mei 2014. In oktober van datzelfde jaar, werd ook stichting De Landgenoten opgericht. Coöperatie en stichting konden van bij de start genieten van een welkome ondersteuning bij BioForum Vlaanderen vzw. Niet alleen was BioForum Vlaanderen een van de mede-oprichters die het nodige startkapitaal financierden. De sectororganisatie van de biologische landbouw en voedingssector zorgde ook van bij de start voor kantoorruimte en administratieve ondersteuning. Zo konden de medewerkers van De Landgenoten hun handen en hoofd vrij houden voor het zoeken naar geschikte landbouwgrond en boeren, en het opbouwen van expertise.

Voor BioForum Vlaanderen was het snel helder dat ze de oprichting van een ‘biogrondenfonds’ zouden steunen. Lieve Vercauteren, directeur, stelt het zo: “Voor biolandbouwers is duurzame toegang tot grond van groot belang. Het duurt immers een paar jaar om een grond om te schakelen naar de biologische teelt. Als een boer geen zekerheid heeft over zijn grond, dan kan die hele omschakelperiode voor niets geweest zijn. Bovendien investeert een bioboer in de bodemvruchtbaarheid op lange termijn. Ook daarom is het belangrijk dat hij zekerheid heeft over zijn gronden en zelf, via een rijke oogst, kan genieten van zijn investering in de bodem.”

“Ook met het oog op bedrijfscontinuïteit is een biogrondenfonds een troef: de opgebouwde bodemvruchtbaarheid kan makkelijk worden doorgegeven aan de volgende generatie boeren. Gronden die een gemeenschappelijke eigendom zijn, maken een bedrijfsoverdracht veel eenvoudiger. De grond moet niet opnieuw gefinancierd worden.”

De financiering van landbouwgrond is inderdaad geen eenvoudige klus. “Grond is schaars en duur in Vlaanderen en is steeds meer voorwerp van speculatie. Voor boeren wordt het moeilijk om nog grond te verwerven aan correcte, betaalbare prijzen. Voor startende boeren is het al bijna helemaal onmogelijk. Daarom vond BioForum Vlaanderen het belangrijk om de oprichting van De Landgenoten te steunen en zo mee een fonds op te richten dat biolandbouwers helpt om aan grond te geraken.”

Maar BioForum Vlaanderen stopte niet met ondersteunen na de oprichting: de medewerkers van De Landgenoten kregen van bij de start een plek in het kantoorgebouw van de sectororganisatie en konden voor verschillende administratieve taken rekenen op advies en hulp. Om nog maar te zwijgen over de onderlinge uitwisselingen onder collega’s die de werking van De Landgenoten beslist verrijkten. De Landgenoten zou vandaag niet zo ver staan zonder deze waardevolle steun. Van harte dank!

www.bioforumvlaanderen.be

www.biomijnnatuur.be

fotocredit: Mathias Bussels