Op zaterdag 24 april 2021 ging de Algemene Vergadering van coöperatie De Landgenoten door. Omwille van de geldende coronamaatregelen werd de Algemene Vergadering digitaal gehouden. Er waren 41 A-aandeelhouders en 15 B-aandeelhouders aanwezig. De Algemene Vergadering kon zo op regelmatige wijze beslissen en de vergadering verliep vlot. 
 
Het financieel en inhoudelijk verslag van 2020 werd goedgekeurd. Financieel leverde 2020 een verlies op van zo’n 5850 euro, maar inhoudelijk slaagden we er in om ondanks corona het gros van de vooropgestelde taken uit te voeren. Bovendien konden we verschillende nieuwe grondaankopen voorbereiden die in de loop van 2021 definitief zullen worden. 
 
In 2021 verwachten we een grote groei in hectares: in februari tekenden we alvast de aankoop van 8,5 ha. We spreken voor de realisatie van deze groei onze financiële reserves aan: deze groei is immers erg belangrijk om op langere termijn rendabel te worden. Het bestuur oordeelde dat het niet verstandig is om nu te besparen op personeel. Deze beslissing kon op bijval van de overgrote meerderheid van de aandeelhouders rekenen: de begroting voor 2021 werd goedgekeurd.
 
Op dit moment lopen er twee crowdfundings: Kleinaart en Kruisbos. Voor Kruisbos vonden we 55% van de nodige financiële middelen, voor Kleinaart staat de teller op 15%. De komende weken/maanden verwachten we bijkomende crowdfundings voor nieuwe grondaankopen te lanceren en doen we inspanningen om de huidige crowdfundings positief te doen evolueren. 
 
Er werden dit jaar door de Algemene Vergadering geen nieuwe bestuurders aangesteld of ontslagen. Voor twee bestuurders wiens mandaat afliep, werd het mandaat verlengd. De Raad van Bestuur zet zijn missie in 2021 voort met hetzelfde team.