In 2021 groeide De Landgenoten sterker dan in alle voorgaande jaren, zowel in het aantal aandelen, als in het aantal aandeelhouders. Het gaat om de grootste stijging sinds oprichting van coöperatie. 

  • Groei aandelen in 2021: +1929 
  • Groei aandeelhouders in 2021: +236

Ook in grond groeiden we spectaculair met de aankoop van maar liefst 12 ha. Dat bracht het totaal van De Landgenoten, coöperatie en stichting samen, op 37 ha. Voor 2022 staat de aankoop van 7,7 ha gepland en mogelijk meer. We hopen dan ook in 2022 veel nieuwe aandeelhouders te overtuigen om dat mogelijk te maken.

De Landgenoten in cijfers: