1️ miljoen handtekeningen en 7️ Europese landen die hun quota halen. Dat is nodig om de Europese Commissie te verplichten om de uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035 te onderzoeken. En dat is levensbelangrijk voor onze bijen 🐝