De oude Wijnegemse boerderij ‘De Werve Hoef’ wordt met de ontwikkeling van een nieuwe, aangrenzende woonwijk in ere hersteld als buurtboerderij. De Ideale Woning voorziet voor lokale biolandbouw en zoekt daarvoor samen met De Landgenoten een bioboer.

Werve Hoef in Wijnegem

De Ideale Woning ontwikkelt een nieuwe kwaliteitsvolle en duurzame sociale woonwijk op de site 'De Werve Hoef' in Wijnegem. De site bevindt zich aan de noordwestelijke rand van de dorpskern van Wijnegem op de overgang met het buitengebied en voorziet in een 260-tal nieuwe woningen, die gefaseerd gebouwd worden de komende jaren. Naast woningen, worden ook een buurtpark en volkstuintjes voorzien. De historische site van de Werve Hoef wordt omgevormd tot een kleinschalig en lokaal georiënteerd bio-landbouwbedrijf, met meerwaarde voor de bewoners van de wijk.

Landbouwgrond voor een bioboer

De Ideale Woning geeft de grond en bedrijfsgebouwen in erfpacht aan De Landgenoten voor 99 jaar. Op zijn beurt stelt De Landgenoten een loopbaanlange gebruiksovereenkomst op met de boer-gebruiker tegen een jaarlijkse vergoeding. De optie bestaat om gebruik te maken van bestaande bebouwing voor stallen van tractor en materiaal, voor opslag van oogst enzovoort. Er worden nieuwe paden aangelegd die de site verbinden met de geplande nieuwe woonwijk en met de omgevende straten.

velden werve hoef

In 2017 werd er reeds een oproep georganiseerd en werd er een bioboer aangesteld. Omdat de volledige oppervlakte van de beoogde percelen pas veel later werd vrijgegeven dan voorzien, haakte de toenmalige geselecteerde kandidaat af. Vandaar deze tweede oproep.

Profiel kandidaat bioboer

WAT VERWACHTEN WE…

 • Voedselproductie voor een lokale markt
 • Je beschikt over voldoende kennis, ervaring en competenties, zowel voor de teelttechnische kant als voor het runnen van een onderneming
 • Je hebt een sluitend businessplan dat aantoont dat je een rendabel bedrijf kan uitbouwen
 • Je hebt een overtuigend project op maat van de site Werve Hoef in Wijnegem
 • Je bent bereid om te werken volgens de geldende normen voor biologische productie
 • Je bent bereid om aandeelhouder te worden van De Landgenoten cv-so
 • Je beschikt over een netwerk (of hebt de kans om een netwerk op te bouwen) en zet hen actief aan om aandeelhouder te worden van of te schenken aan De Landgenoten.
 • Je werking maakt een sterke verbinding met de diverse buurt.
 • Je gebruikt de gronden overwegend voor de productie van eindproducten voor consumenten.
 • Je bent bereid verschillende gewassen te telen (geen monocultuur).

Het is meegenomen als...

 • je nevenfuncties voor een breed publiek wil uitbouwen, al dan niet in samenwerking met andere partners;
 • je samenwerkingen opzet met welzijns- en/of onderwijspartners (denk aan educatieve projecten, zorgboerderij, dagbesteding…);
 • je - tegen vergoeding - aan landschapsbeheer wil doen van het aanliggende buurtpark;
 • je bereid bent om de link te leggen met volkstuintjes in het buurtpark.

PROCEDURE Projectoproep werve hoef

Het verloop van de selectieprocedure gaat als volgt:

1) INDIENEN BASISVRAGENLIJST
Na aanmelding via contact@delandgenoten.be ontvang je een basisvragenlijst. Je bezorgt ons je ingevulde basisvragenlijst waarin je jezelf en je proiect voorstelt ten laatste op 16 oktober 2022.

2) PLAATSBEZOEK
Op basis van de basisvragenlijst maken we een eerste ruwe selectie. In samenspraak met de weerhouden kandidaten prikken we een moment voor een plaatsbezoek in de 2de helft van oktober.

3) INDIENEN FINANCIEEL PLAN
Kandidaten die na het plaatbezoek nog steeds interesse hebben, dienen een financieel plan in tegen 7 november. Vervolgens word je uitgenodigd op onze adviesgroep van 14 november om dit plan voor te stellen. In het geval er meerdere kandidaten zijn en/of kandidaten nood hebben aan meer voorbereidingstijd is er nog een adviesgroep gepland op 12 december 2022. Het financieel plan moet ons dan ten laatste 5 december bereiken. De adviesgroep formuleert op basis van dit gesprek een advies aan het bestuur van De Landgenoten en het bestuur van De Ideale Woning.

WAT ALS JE NIET WEERHOUDEN WORDT VOOR WERVE HOEF...
Als je de hele screening met succes doorloopt, is je project een "goedgekeurd project" bij De Landgenoten. Zolang je project niet noemenswaardig verandert, blijft de status van “aanvaard als project” geldig en hoef je het projecttraject bij De Landgenoten niet opnieuw te doorlopen. Als je later zelf grond vindt, of wij hebben een nieuw aanbod, kunnen we alsnog samenwerken.

VRAGEN?
Voor bijkomende info of vragen: aarzel niet om contact met ons op te nemen via contact@delandgenoten.be of 03 286 92 77.

Veel succes met je aanvraag!

Media
Image
Media
Image