De gemeente Overijse en De Landgenoten zoeken een duurzaam landbouwproject met lokale afzet voor de exploitatie van 2,6 ha landbouwgrond gelegen aan de Nijvelsebaan in Overijse.

De gemeente Overijse wil 2,6 ha grond in erfpacht geven voor minimum 27 en maximum 99 jaar. Als de erfpacht toegewezen zou worden aan de Landgenoten, stelt De Landgenoten een loopbaanlange gebruiksovereenkomst op met een boer-gebruiker tegen een jaarlijkse vergoeding. We zoeken daarvoor alvast reeds kandidaten, onder voorbehoud van toekennen van erfpacht aan De Landgenoten.

Wat verwachten we?

  • Je doet aan professionele landbouwproductie met afzet in de korte keten.
  • Je beschikt over voldoende kennis, ervaring en competenties, zowel voor de teelttechnische kant als voor het runnen van een onderneming.
  • Je hebt een sluitend businessplan dat aantoont dat je een rendabel bedrijf kan uitbouwen.
  • Je hebt een overtuigend project op maat van de site.
  • Je bent bereid om te werken volgens de geldende normen voor biologische productie.
  • Je beheerst het Nederlands.

Wat is mooi meegenomen?

  • Je bent bereid samen te werken met de lokale Natuurpuntafdeling om een habitat voor akkervogels te maken.
  • Je bent bereid een haag rondom de percelen aan te planten en te onderhouden.
  • Je wil het beheer van een aanpalende appelboomgaard opnemen.
  • Je bent bereid om aan landbouweducatie te doen en/of het te faciliteren.

Wat bieden we aan?

Overijse biedt twee percelen (610E en 616G) aan met een totaaloppervlakte van 2,6 ha, gelegen ter hoogte van de Nijvelsebaan 190. De percelen zijn in de afgelopen jaren geregistreerd met als teelten: grasland, mais en wintertarwe. De percelen staan gemarkeerd als weinig erosiegevoelig. Twee kleinere zones op de percelen zijn gemarkeerd als mogelijk overstromingsgevoelig. Het perceel aan de straatkant valt onder de bestemming ‘Bouwvrij gebied voor grondgebonden landbouw’. Het dieper gelegen, aansluitende perceel valt onder de bestemming ‘Gebied voor grondgebonden landbouw’. De percelen liggen in de zandleemstreek. De grond is nogal zwaar en eerder geschikt voor het telen van grove groenten. Het telen van fijne groenten zal iets meer inspanningen vergen.

De terreinen kunnen afgesloten worden aan de straatkant. Ze bevinden zich op ongeveer 2,7 km van de stadskern. Naast de terreinen ligt het vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Achteraan de site van Kamp Kwadraat bevindt zich een appelboomgaard.

De percelen zullen ter beschikking gesteld worden van de boer via een gebruiksovereenkomst tegen een vergoeding gelijk aan de loopbaanpachttarieven. Gecertificeerde biologische landbouw zal een voorwaarde zijn.
 

TIMING

Toegang tot de gronden is mogelijk vanaf januari 2023.


PROCEDURE

Het verloop van de selectieprocedure gaat als volgt:

1) AANMELDEN
Meld je aan via petra@delandgenoten.be.

2) INDIENEN BASISVRAGENLIJST
Na aanmelding ontvang je een basisvragenlijst. Je bezorgt ons je ingevulde basisvragenlijst waarin je jezelf en je project voorstelt.

3) INDIENEN FINANCIEEL PLAN
Op basis van de basisvragenlijst, maken we een eerste selectie. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een financieel plan in te dienen tegen 5 september. Vervolgens nodigt de adviesgroep van De Landgenoten deze kandidaten uit om hun plan voor te stellen, op maandagavond 12 september of maandagavond 10 oktober 2022. De adviesgroep formuleert op basis van dit gesprek een advies aan het bestuur van De Landgenoten en aan de gemeente Overijse. Als de kandidaten onvoldoende sterk zijn, wordt op een latere datum een nieuwe oproep gelanceerd.


Wat als je niet weerhouden wordt voor dit grondaanbod?
Als je de screening met succes doorloopt, is je project een "goedgekeurd project" bij De Landgenoten. Zolang je project niet noemenswaardig verandert, blijft de status van “aanvaard als project” geldig en hoef je het projecttraject bij De Landgenoten niet opnieuw te doorlopen. Als je later zelf grond vindt, of wij hebben een nieuw aanbod, kunnen we alsnog samenwerken.