Begin 2021 deden we een oproep naar kapitaal via win-win-leningen, waarbij je als particulier een lening kan verstrekken aan coöperatie De Landgenoten. We hebben momenteel nog ruimte voor het aangaan van win-win-leningen ter waarde van 100.000 euro in totaal. We lanceren dus opnieuw een oproep tot we het beoogde bedrag aan win-win-leningen hebben opgehaald.

Waarom De Landgenoten win-win-lening wil afsluiten

 Onze organisatie groeit momenteel erg snel. We willen boeren met sterke projecten maximale kansen kunnen blijven geven om met De Landgenoten in zee te gaan. En dat vereist budget.

 Omdat we werken met crowdfundings is het voor ons vaak koffiedik kijken op welke termijn we een beoogd bedrag binnenhalen. Win-win-leningen zijn een dankbare manier om een reservebudget aan te leggen zodat we zonder problemen een aankoop-verkoop-belofte kunnen ondertekenen.

Hoe werkt de win-win-lening?

De formule van de win-win-leningen is in het leven geroepen door de overheid om burgers te stimuleren om kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. De overheid geeft aan deze burgers een fiscaal voordeel én legt een aantal spelregels vast. Binnen dat kader wenst coöperatie De Landgenoten een som van 100.000 euro op te halen, via leningen van minstens 10.000 euro per kredietgever. De Landgenoten engageert zich om het ontleende bedrag terug te betalen op 5 jaar en biedt 0,875% intrest op jaarbasis. (Deze intrest is bruto, hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden, zoals de wetgever vereist.)

Wie kan een win-win-lening afsluiten?

Wij bieden dit voordeel graag aan onze grotere aandeelhouders die minstens 20 aandelen bezitten. Zo kunnen we hen belonen voor de investering die ze doen in De Landgenoten. Om als kredietgever in aanmerking te komen moet je bovendien aan een aantal criteria beantwoorden die de overheid oplegt. Zo mag je onder meer geen werknemer of bestuurder zijn, noch partner van een bestuurder. Voor je je aanmeldt, neem je dus best de criteria van de overheid grondig door.

Win-win-lening als hulpmiddel

We benadrukken graag dat het streefdoel van De Landgenoten uiteindelijk ligt in het vinden van voldoende aandeelhouders en donateurs om landbouwgrond aan te kopen. We willen immers dat vele mensen samen eigenaar zijn van onze gemene gronden en dat we deze samen bestemmen voor biologische landbouw over generaties heen. Via de win-win-leningen gunnen we onszelf iets meer tijd.

Aanmelden voor de win-win-lening  

Wil je je graag aanmelden voor deze win-win-lening, kijk dan eerst goed na of je in aanmerking komt. Stuur daarna een e-mail naar petra@delandgenoten.be met vermelding van je aandeelhoudersnummer en het bedrag dat je bereid bent te lenen. Zo doen we De Landgenoten samen groeien.