Terre-en-vue, Leefmilieu Brussel en De Landgenoten organiseren op woensdag 30 maart een ontmoetingsdag getiteld "Openbare landbouwgronden: hoe kun je terreinen aanwenden om duurzame, veerkrachtige projecten ten dienste van landbouwers en burgers te ondersteunen?".

Deze dag is gericht aan mandatarissen van gemeentes, OCMW's of publieke operatoren en meer specifiek zij die betrokken zijn bij het beheer van openbare terreinen en die hun patrimonium van landbouwgronden willen valoriseren om zinvolle projecten te ondersteunen.

Op deze ontmoetingsdag maken mandatarissen uit de publieke sector kennis met praktische tools om landbouwgronden beschikbaar te maken voor duurzame en veerkrachtige projecten. De dag wordt doorspekt met gedachtewisselingen en getuigenissen. Vragen die zullen worden aangekaart:

  • Hoe hebben gemeenten of publieke operatoren concreet projecten opgezet om hun landbouwgronden op een duurzame manier te valoriseren? Welke methode kun je gebruiken om dit doel te bereiken?
  • Hoe kun je het type van contractualisering bepalen dat het best is aangepast aan je project in functie van de doelstellingen? Welke juridische tools zijn er en kunnen je helpen?

Op het einde van deze dag beschik je over een toolbox en contacten om aan de slag te gaan met de gronden in je bezit.

Praktische info:

  • Datum: 30 maart van 9 tot 17 uur
  • Locatie: in de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel (Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel)
  • Inschrijven: voor 1 maart via dit online inschrijvingsformulier. Gelet op de huidige beperkingen is het evenement voorbehouden aan maximaal 50 deelnemers. 

Logo's organisatoren