Op zaterdag 20 april ging de Algemene Vergadering van De Landgenoten door in De Vooruit te Gent. Tijdens dit fijne weerzien met onze aandeelhouders werd niet enkel teruggeblikt op het 2023 van onze coöperatie en stichting, maar ook gegeten, gediscussieerd én plannen gesmeed voor de volgende vijf jaar. 

Portret Loof en bezen

Jaarlijks houdt De Landgenoten een Algemene Vergadering (AV) voor haar coöperanten en sympathisanten. De AV keurde unaniem het jaarverslag en jaarplan van 2023 met bijhorende financiële cijfers goed en verwelkomde officieel onze nieuwe bestuurder Ailan Iriks. Samen met 40 A-aandeelhouders, 14 B-aandeelhouders en verschillende sympathisanten blikten we vooruit op 2024, luisterden we naar controlerende vennoot Guido Van Damme (die onze boekhouding samen met de andere controlerende vennoten nauwkeurig nakeek waarover hier verslag) en wisselden we inspirerende ideeën uit.

Gedachten die de revue passeerden waren onder andere: kunnen De Landgenoten met haar kennis over publieke grond betaald advies aan besturen geven? Zou een cadeaubon, die je kan uitgeven bij de verschillende boeren die op grond van De Landgenoten werken, haalbaar zijn? Of aandelen voor kinderen gekoppeld aan een leuke boerderij-activiteit? En: wat met aandelen die spijtig genoeg teruggenomen worden? Kunnen de boeren zorgen dat nieuwe klanten deze overnemen?

 

Inspirerende ideeën

Om de gedachtestroom van al de aanwezigen nog verder aan te wakkeren, had bewegingsmedewerker Jorid van Laer na het officiële gedeelte een interactieve werkvorm uitgewerkt. Ze splitste De Vooruit in twee zones – een ja- en een nee-zone – en poneerde daarna stellingen als ‘ik zie De Landgenoten de komende jaren groeien’, ‘ik voel mij nuttig’, ‘ik krijg voldoende info via de communicatiekanalen’ en ‘financieel rendement op onze aandelen is een must’. 

Dat leverde frisse inzichten op. Zo voelden de meesten zich waardevol voor de organisatie, bleken waardevaste aandelen voorlopig nog geen absolute must en waren de meesten vrij tot zeer optimistisch over de toekomst van De Landgenoten. Al waren er ook aandeelhouders die zich hardop afvroegen hoe de stagnerende groei in grond (in 2023 werd er géén grond aangekocht) verholpen kon worden. Hoeveel financieel risico is geoorloofd om die groei te verwezenlijken en de impact van de coöperatie te vergroten? Want die grotere invloed, die wil iedereen. 

Ook opvallend: de vraag naar fysieke bijeenkomsten. Veel organisaties zijn na de pandemie verhuist naar digitale vergaderplatformen zoals Zoom en Skype. Niet goed voor de gemeenschapsvorming, klonk het. Wij noteerden dus een to do: meer activiteiten organiseren, zowel voor aandeelhouders en sympathisanten als vrijwilligers. 

Vijfjarenplan

Een heel belangrijke to do. Dit jaar moeten we immers een nieuwe subsidieaanvraag doen bij het departement Jeugd, Cultuur en Media (sociaal-cultureel volwassenenwerk) voor de periode 2026-2030. En die focust vooral op ons bewegingswerk rondom onze grondaankopen en de gemeenschapsvorming tussen bewuste burgers (en boeren) die we daarmee teweeg willen brengen. Daarom lieten al de aanwezigen hun licht schijnen op ons work in progress. 

Portret Loof en bezen

Hoe? We introduceerden de vijf voorlopige strategische doelstellingen die we in onze aanvraag willen benadrukken – gaande van extra mankracht, uitbouw van netwerk, inzet op publieke grond en gemeenschap tot verdere uitbouw van expertise. In groepjes van vier of vijf zoomden ze op één doelstelling in en vroegen we hen om over verschillende vragen na te denken. Hoe belangrijk vind je dit werkpunt?  Via welke operationele doelstellingen kunnen we dit realiseren? En: op welke onenigheden botsen jullie tijdens jullie discussie over dit strategische doel?

De meesten gaven aan dat ‘gemeenschap’ de belangrijkste pijler moest zijn. Daarnaast werd duidelijk dat extra mankracht nodig is, maar dat lokale vrijwilligersgroepen die zelfstandiger opereren een enorme boost zouden kunnen geven aan de werking. Ook werd er geopperd om een peter- en metersysteem te installeren, zodat ervaring en enthousiasme elkaar verder kunnen versterken. 

Dat dit aanstekelijk werkt, zagen we trouwens meteen na de AV al. Onder het genot van een lekkere broodjeslunch met soep, borrelden er onder de aanwezigen nog meer ideeën en gezellige babbels op. Zo kon er niet veel later met een volle maag gedebatteerd worden over de toekomst van landbouwgrond en commons. Daarover lees je hier meer.

Momenteel zijn we nog bezig om al de input van de deelnemers te verwerken, zodat we op 25 mei in de namiddag in Antwerpen opnieuw kunnen samenzitten om verder over de toekomst na te denken. Wie zin heeft om aan te sluiten, is natuurlijk welkom na een mailtje aan jorid@delandgenoten.be!

 

Foto's door Jorid en Jef Geldof.