Tot voor kort verkondigden we dat individuele aandeelhouders maximaal 20 aandelen konden aankopen, dit ter waarde van 5000 euro. Deze limiet is bij deze opgeheven. Wil je meer dan 20 aandelen verwerven van coöperatie De Landgenoten? Dat kan! Aandelen kopen kan eenvoudig via het formulier op onze website.

Waarom je nu wel voor meer dan 5000 euro kan investeren? Eenvoudig: de wetgeving laat het toe.

Toen coöperatie De Landgenoten in 2014 werd opgericht, konden particulieren niet meer dan 5000 euro investeren in een coöperatie die geen prospectus kon voorleggen. Een prospectus was op dat moment voor De Landgenoten geen haalbare kaart. Dus we respecteerden en verkondigden een limiet van 20 aandelen.

Intussen is de prospectuswet echter aangepast: in juli 2018 kwam een wetswijziging die stelt dat particulieren wél meer dan 5000 euro kunnen investeren indien een prospectus of infodossier beschikbaar is.

Intussen hebben we ons infodossier aangepast conform de nieuwe normen en ook neergelegd bij het controleorgaan FSMA. We kunnen dus meer dan 20 aandelen per persoon aanvaarden. Dat is goed nieuws met het oog op de nakende grondaankopen!