De Landgenoten maakt deel uit van het Europese netwerk Access-to-Land: een netwerk van gelijkgestemde organisaties die allen toegang tot landbouwgrond voor agro-ecologische boeren bevorderen. Sinds september 2018 delen verschillende organisaties hun kennis met elkaar dankzij een Erasmus+ uitwisselingsproject. Afgelopen week deelde De Landgenoten haar kennis over crowdfunding voor landbouwgrond.

Sinds september 2018 is De Landgenoten betrokken in een Europees uitwisselingsproject van het Erasmus+ programma dat de uitwisseling van kennis en ervaring wil stimuleren over toegang tot grond voor agro-ecologische boeren. Het project is gestart met een bevraging van de meer dan 30 organisaties die in Europa actief zijn rond het thema toegang tot grond. De bevraging bracht de noden van de organisaties in keert. Op basis daarvan ontwikkelde het Erasmus+ project in de loop van 2019 en 2020 diverse leermodules, van meerdaagse trainingsevents over mentorschap naar leerpakketten.

De Landgenoten kreeg in 2019 de kans om een training te volgen over businessmodellen en sociaal ondernemerschap, en dankzij het mentorschap van de Franse zusterorganisatie Terre de Liens sinds 2020 ontwikkelde De Landgenoten een werkwijze om bedrijfsovernames te faciliteren waarbij de grond in handen van De Landgenoten komt.

Op haar beurt deelde De Landgenoten haar opgebouwde kennis over crowdfunding om startende organisaties op weg te helpen. Tijdens een driedaagse training gaf De Landgenoten inzicht in de aanpak, tijdsverloop en succesfactoren van de crowdfundings van de afgelopen 6 jaar. Een 10-tal medewerkers van gelijkaardige organisaties uit Spanje, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Tsjechië waardeerden de blik achter de schermen. Omgekeerd kon ook De Landgenoten kennis opdoen over fundraising dankzij de presentaties van partners uit Spanje en Tsjechië.

Het Access-to-Land-netwerk waarvan verschillende leden betrokken zijn bij het Europese project, verenigt partners uit heel Europa. Elk apart zijn we kleine entiteiten. Samen vormen we een indrukwekkende beweging van burgers die de agro-ecologische landbouw willen ondersteunen. De meeste organisaties verzekeren toegang tot grond voor agro-ecologische boeren. Enkele zorgen voor opleidingen, bewustwordingscampagnes en online gronddatabanken.