Eind mei werd het 'Ruralization' project gelanceerd. De Landgenoten werkt samen met tal van internationale onderzoekers en organisaties, aan een beter begrip van de uitdagingen voor plattelandsontwikkeling.

Een van de drempels om het platteland nieuw leven in te blazen, is toekomstperspectief in de landbouwsector. Economische weerbaarheid en het faciliteren van generatiewissels zijn daarbij belangrijke pijlers. Het project heeft als doel beleid te stimuleren dat nieuwkomers op het platteland en startende landbouwers ondersteunt.

Meer info