Al een tijdje terug werd aangekondigd dat er een tijdelijke aanpassing zou komen van de regelgeving over giften met belastingvermindering. Deze maatregel maakt deel uit van een rits fiscale voorstellen naar aanleiding van de coronacrisis.

Op donderdag 9 juli werd het wetsvoorstel uiteindelijk goedgekeurd in De Kamer. Het voorstel omvat i.v.m. giften twee elementen: 

  1. Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%.  
  2. Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.  

De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020

Deze maatregel wil mensen stimuleren om meer giften te doen en zo non-profitorganisaties steunen.

De Landgenoten kan dankzij het Fonds Vrienden van De Landgenoten onder hoede van de Koning Boudewijnsstichting, fiscale attesten uitschrijven voor giften.

Aarzel dus niet en doe een gift. Samen maken we eerlijke lokale voeding mogelijk!