Lege winkelrekken en pandemieën: biedt agro-ecologie antwoord?

Op dinsdag 17 mei gaat Dirk Holemans (Oikos) in gesprek met expert prof. dr. Pablo Tittonell over het belang en de rol van agro-ecologie. Samen zoeken Dirk en Pablo in de Vooruit in Gent antwoorden op vragen als: Kunnen we hiermee de wereld efficiënt voeden en het klimaat redden? Kan agro-ecologische veehouderij de uitbraak van pandemieën voorkomen? En wat met het eigendomsrecht op landbouwgrond en de veronderstelde voedselzekerheid in onze contreien?

Deze niet-te-missen boeiende avond wordt georganiseerd door Dierenartsen Zonder Grenzen en De Landgenoten. Toegangstickets kosten 10 euro en kan je aankopen op de website van de Vooruit. Het gesprek gaat door in het Engels. Let op: de plaatsen zijn beperkt! 

Wie is Pablo Tittonell?

Pablo Tittonell is voorzitter van de onderzoeksgroep Farming Systems Ecology van de Universiteit Wageningen, nauw betrokken met het WWF. Daarnaast is Tittonell gastdocent bij de Universiteit van Montpelier en de Nationale Universiteit van Lomas de Zamora in Buenos Aires. Hij zit in de Argentijnse Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie. Hij heeft meer dan 1500 wetenschappers wereldwijd aangestuurd als coordinator van het Natural Resources and Environment Program van de Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement. Van opleiding is hij landbouwingenieur, en heeft zowel in private als publieke sector ervaring opgedaan. Hij is gespecialiseerd in veerkracht en aanpassing van landbouwsystemen, en heeft verschillende praktijkvoorbeelden lopende in Zuid-Amerika. De meer dan 130 wetenschappelijke studies achter zijn naam, gepubliceerd in verschillende internationale magazines, tonen dat de man een expert is op vlak van landbouw, agro-ecologie, en landschapsontwikkeling.

Wie is Dirk Holemans?

Dirk Holemans (°1965) is coördinator van Oikos, de denktank die sociaal-ecologische verandering nastreeft en daarvoor het publieke debat voedt met inspirerende publicaties, leerrijke lezingen en internationale congressen. Dirk is ook hoofdredacteur van het gelijknamig driemaandelijks tijdschrift en parlementair adviseur. Daarnaast is hij als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde af als bio-ingenieur en verbreedde later zijn horizon met studies in filosofie (kandidatuur) en management (master in bedrijfseconomie). De ideale gesprekspartner voor onze avond.

Waarom bieden we hen een podium?

De geest en cultuur van de tijd openen steeds meer hun deuren voor ideeën rond transitie. Zowel pers als bedrijven geven duurzaamheid een immer groeiende plek. In het discours van politici rijpen ook de geesten: het moet anders. De meest actuele problemen zijn gelinkt aan de verandering van ons klimaat, de afnemende weerbaarheid van onze planeet. Agro-ecologie is een systeem dat het fundament van onze economie wil veranderen. Met respect voor menselijk en natuurlijk kapitaal een nieuwe economie opbouwen. Grote denkers als Pablo Tittonell en Dirk Holemans zijn onontbeerlijk in dit proces, zij openen voor velen de deuren naar verandering.

Waarom zou je komen? 

Op deze avond krijg je nog meer inzicht in het hoe en wat van een eerlijk en rechtvaardig systeem. Bovenal straalt Tittonell hoop uit, dat het anders kan, beter. De Voo?uit is daarbij de ideale locatie om op een ontspannen manier een inhoudelijk avondje te beleven.