De Landgenoten zoekt vrijwilligers om op participatiemomenten (4 keer per jaar) raad te geven over de praktische uitvoering van het bewegingswerk van de organisatie. Met ons bewegingswerk proberen we de Vlaamse grondproblematiek en het belang van een transitie naar een duurzamer voedselproductiesysteem op de publieke en politieke agenda te zetten.

Wat is De Landgenoten?

De Landgenoten koopt grond aan voor biologische boeren in Vlaanderen om zo toegang tot grond te verzekeren en lokale landbouw te stimuleren die samenwerkt met de natuur. Goed voor mens en planeet.

Wat kun jij voor De Landgenoten doen?

We zoeken bij De Landgenoten vrijwilligers die mee kunnen nadenken over het bewegingswerk van de organisatie tijdens onze driemaandeijkse participatiemomenten. De hamvraag is: hoe kunnen we als beweging efficient maatschappelijke verandering realiseren? Op de participatiemomenten buigen we ons over thema’s en opdrachten zoals: feedback geven op (de uitvoering van) het beleidsplan; nadenken hoe we meer vrijwilligers, schenkers, aandeelhouders kunnen aantrekken; een voelsprietfunctie uitoefenen die nagaat hoe ons thema bij de bevolking leeft, hoe opinies evolueren en hoe we daarop kunnen inspelen. We nodigen daarbij regelmatig specialisten uit die hun expertise kunnen delen omtrent deze thema’s. Zo professionaliseren we deze participatiemomenten.

Wie ben je?

  • Je staat achter onze missie om burgers, boeren en overheden aan te sporen samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed.
  • Je bent een strategische denker of een rasechte projectmanager.
  • Je hebt kennis van de grondproblematiek (in Vlaanderen) of je bent bereid jezelf in te werken dit thema.
  • Je verdedigt je mening op een respectvolle manier en respecteert het standpunt van anderen.

Wat mag je van ons verwachten?

  • Je komt terecht in een warme, gezellige beweging met vrijwilligers met een hart voor biologische landbouw.
  • Je mag rekenen op terugbetaling van je verplaatsingsonkosten en effectief gemaakte onkosten in functie van je vrijwilligerswerk.
  • Je bent verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens je vrijwilligerswerk.
  • Je bent welkom op elk boerderijfeest dat we organiseren op een boerderij (3x/jaar).

Meld je aan voor de Participatieraad bij evert@delandgenoten.be en we nemen snel contact met je op voor een gesprek.

Meer info:  
E evert@delandgenoten.be
T 0485606037