De Landgenoten is een coöperatie en een stichting die werkt aan zekere toegang tot grond voor biologische boeren (m/v/x) in Vlaanderen.

Coöperatie en stichting worden geleid door een Raad van Bestuur. Alle bestuurders van de coöperatie zetelen in het bestuur van de stichting en omgekeerd. Het overleg van het ene bestuur loopt echter apart van het overleg van het andere.

De Landgenoten zoekt nieuwe bestuurders met specifieke expertise.

Je profiel

• Je hebt kennis en expertise op minstens een van volgende vlakken:

  • PR, marketing en communicatie
  • Wetgeving (bij voorkeur landeigendom en pacht)
  • Zakelijke ontwikkeling en financiële langetermijnstrategie
  • Fondsenwerving en crowdfunding

• Je schaart je achter de missie en de visie van de organisatie en bent loyaal ten aanzien van de organisatie.

• Je stelt het belang van de organisatie voorop.

• Je denkt mee kritisch na over strategische keuzes van de organisatie.

• Je neemt verantwoordelijkheid over het beheer van de organisatie (mensen en middelen).

• Je bent integer, discreet en politiek onafhankelijk.

• Je bent met regelmaat aanwezig op de bestuursvergaderingen en neemt tijd om je voor te bereiden.

Wat mag je verwachten als bestuurder?

• De Raad van Bestuur draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van De Landgenoten. Als bestuurder kan je een stempel drukken op het beleid.

• Je bepaalt mee het succes van de organisatie in het bereiken van haar missie.

• Je wordt gewaardeerd om de nieuwe ervaring en kennis die je meebrengt.

• De Raad van Bestuur vergadert maandelijks, meestal van 18.30 tot 21.30 uur, online of in Antwerpen.

• Een bestuursmandaat duurt 4 jaar en kan maximaal één keer verlengd worden.

• Een bestuursfunctie is onbezoldigd; vervoersonkosten worden terugbetaald.

• Voor de samenstelling van het bestuur streeft De Landgenoten naar maximale diversiteit op diverse vlakken: etnisch, leeftijd, gender.

Jezelf kandidaat stellen

Heb je zin om ons bestuur te versterken? Stuur je kandidatuur met motivatie naar petra@delandgenoten.be. We nemen dan contact met je op om een afspraak te maken voor een gesprek met de coördinator en een bestuurder. Kandidaten worden voorgesteld op de Algemene Vergadering van 23 april 2022.