Zes keer per jaar reikt het programma Grond+Zaken de “Bodemschep” uit aan een (groep) bodemzorger(s) die goede bodembeheerpraktijken toepassen of over dit thema sensibiliseren. De Landgenoten ontving deze prijs in oktober omdat we uitblinken in de goede zorg voor de bodem. Als erkenning ontvingen we een eigen bodemschep.

bodemschep in aarde

Het programma Grond+Zaken is een samenwerking tussen OVAM, Departement Omgeving, VLM, ILVO, INBO, Natuur en Bos, Departement Landbouw en Visserij, VMM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Regionale Landschappen en VITO. Het is deel van de werking van het Open Ruimte Platform. In het Open Ruimte Platform werken verschillende actoren samen om de vele open ruimte uitdagingen het hoofd te proberen bieden, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, bodemkwaliteit, waterkwaliteit of voedselproductie. Ze ontwikkelden verschillende programma’s waaronder het programma Grond+Zaken.

Grond+Zaken gaat samen met lokale actoren op zoek naar concrete projecten die de kwaliteit van de bodem kunnen verbeteren. Ter ondersteuning zal het programma ook bodemkennis op maat van bodemzorgers aanbieden en opportuniteiten detecteren om een goede bodemzorg meer in te bouwen in beleid. Zo willen ze een sterk versnipperde aanpak omzetten naar een geïntegreerde samenwerking.

Bij De Landgenoten zijn we erg blij met de bodemschep. De bodem vervult een onschatbare rol in de voedselproductie, de waterhuishouding, het winnen van grondstoffen en de biodiversiteit. Duurzaam bodembeheer is een van de peilers van onze organisatie. Door gronden in gemeenschappelijk eigendom te beheren als gemeengoed kunnen we de opgebouwde bodemvruchtbaarheid beschermen. Bioboeren vinden bij de Landgenoten een uitweg voor prijzige grondaankopen. Ze ontsnappen daarbij ook aan kortlopende contracten die hen weinig zekerheid over het grondgebruik geven.

Dankzij de loopbaanlange zekerheid over de gronden van De Landgenoten, kunnen boeren zelf de voordelen plukken van inzetten op een gezondere bodem. De Landgenoten verwacht dat de boeren gecertificeerd biologisch werken, waardoor de natuurlijke bodemvruchtbaarheid van de bodem wordt hersteld en beschermd. Zo wordt uitputting en vervuiling van de bodem vermeden. En worden gezonde, veerkrachtige bodems aan toekomstige generaties doorgegeven.

Meer over het belang van een gezonde bodem > 
Meer over de bodemschep >