Vera Dua antwoordde positief op onze vraag om te zetelen in de Raad van Bestuur van coöperatie en stichting De Landgenoten. Daarmee krijgt het bestuur er een sterke vrouw bij. Haar kandidatuur moet nog bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering in april 2023. In tussentijd is ze raadgevend lid.

Vera Dua is bio-ingenieur van opleiding (specialiteit waters en bossen) en behaalde ook een doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen. Ze is voormalig politica voor Agalev/Groen en was minister van landbouw en leefmilieu van 1999 tot 2003. In 2011 legde Vera Dua de politiek definitief naast zich neer om zich toe te leggen op duurzaamheidskwesties aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (UGent) waar zij gastprofessor is. Ze was gedurende meerdere jaren voorzitter van Bond Beter Leefmilieu.

We zijn erg blij met de toezegging van Vera Dua. Haar expertise in landbouw en in landbouwpolitiek is voor ons erg waardevol. Ook haar ervaringen al dan niet als voorzitter bij diverse organisaties, kunnen ons alleen maar inspireren”, zegt Petra Tas, coördinator van De Landgenoten.

Op dit moment is de samenstelling van het bestuur van de stichting identiek aan die van de coöperatie. Het overleg van het ene bestuur loopt wel apart van het overleg van het andere.