Op 31 januari 2022 organiseert De Landgenoten een participatieve studiedag op de Baarbeekhoeve in Muizen in het kader van het H2020-onderzoeksproject Ruralization. De studiedag richt zich op twee belangrijke vragen. Ten eerste, hoe financieren we een schuur op maat van een boer op gemeenschappelijke grond. Ten tweede, hoe bevorderen we de biodiversiteit op onze gronden in het voordeel van boer en maatschappij? En hoe meten, beoordelen en communiceren we de resultaten?

INNOVATIEF EIGENAARSCHAP VOOR SCHUREN

De Landgenoten koopt sinds 2014 landbouwgronden aan om deze te verhuren aan bioboeren met loopbaanlange gebruiksovereenkomsten. De Landgenoten wil zo landbouwgrond beschermen en bestemmen voor biolandbouw en bioboeren kansen geven. Tot vandaag kocht De Landgenoten alleen maar grond, geen gebouwen. Een bedrijfsgebouw aankopen of (laten) bouwen op onze gemeenschappelijke grond, levert immers een punthoofd op. Want hoe moeten we de aankoop en het onderhoud van die schuur financieren? Hoe zorgen we voor een schuur op maat van een huidige én toekomstige boer? Hoe houden we de gebruiksrechten van schuur en grond bij elkaar? Een grond zonder schuur of opslagruimte maakt het boeren lastig. Daarom wil De Landgenoten graag leren uit buitenlandse voorbeelden. Titus Bahner van de Duitse coöperatie Kulturland komt vertellen hoe zij dit vraagstuk oplossen. Daarna gaan we onderling in gesprek om te bekijken of wij deze werkwijze kunnen overnemen. We benoemen hefbomen en obstakels en formuleren samen een mogelijk aangepaste werkwijze.

BEVORDEREN VAN BIODIVERSITEIT

Door te werken met loopbaanlange gebruiksovereenkomsten, wil De Landgenoten de perfecte omstandigheden creëren opdat de boer zou investeren in de biodiversiteit op zijn of haar bedrijf: hagen, bomen, bloemenranden en meer, die op hun beurt ruimte bieden aan vogels, insecten en andere kleine dieren. Graag willen we in de toekomst beter kunnen communiceren over de biodiversiteit op onze gronden. Want zo kunnen we meer mensen overtuigen om onze missie te helpen realiseren. Ook willen we boeren ondersteunen in hun inspanningen en zijn we voorstander dat de biodiversiteit de rendabiliteit van het bedrijf ten goede komt. Waar mogelijk willen we vrijwilligers betrekken bij het verhogen van de biodiversiteit op onze gronden. Maar hoe pakken we dat aan? Véronique Rioufol van onze Franse zusterorganisatie Terre de Liens die eigenaar is van ruim 7000 ha landbouwgrond, doet tijdens onze studiedag hun aanpak uit de doeken. Ze zochten naar een manier om biodiversiteit te meten, te bevorderen én aan te passen aan de noden van de boer. Tijdens onze studiedag bekijken we samen of deze aanpak ook voor ons haalbaar is en welke hefbomen of obstakels we daarbij kunnen verwachten.

Inschrijven

Deze studiedag staat niet open voor het grote publiek. De uitnodiging voor deelname werd gericht aan specifieke personen en partners uit onze sector. Ben je echter toch geïnteresseerd om te komen luisteren en actief mee te denken, neem dan zo snel mogelijk contact op met petra@delandgenoten.be.

Onderzoeksproject Ruralization

Ruralization is een 4-jaar-durend Europees onderzoeksproject onder H2020 waaraan 18 multidisciplinaire partners uit 12 verschillende landen deelnemen. Het consortium bundelt academische partners en praktijkorganisaties, onder wie De Landgenoten. Het is ontstaan uit de nood aan een nieuw perspectief voor het platteland als tegengewicht voor de verstedelijking. Het tracht een antwoord te bieden op vragen als: Welke trends doen zich voor die invloed hebben op de ontwikkeling van het platteland? Welke (plattelands)dromen koesteren jongeren de dag van vandaag en welk beleid is nodig om deze dromen realiteit te maken? Welke contexten en innovatieve praktijken bestaan er die jobs en kansen creëren op het platteland? En wat zijn beloftevolle praktijken en beleidsinstrumenten om toegang tot grond mogelijk te maken voor de volgende generatie (landbouwers)? Ruralization biedt De Landgenoten een unieke kans om inspirerende praktijken en inzichten uit heel Europa van dichtbij te leren kennen. In het project zitten ook middelen om concrete acties uit te werken en in interactie te gaan met diverse stakeholders.